Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Legislativa
Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2018/0198-SP/VP, MV - č. AK/PV-517/2019 1 den/6 hodin
Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže MPSV - A2020/0499-SP, MV - AK/PV-408/2018 1 den/8 hodin
Sociálně patologické jevy
Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém MPSV - č. A2018/0442-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0352-SP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a dospívajících I. MPSV - č. A2019/0471-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a mládeže II. MPSV - č. A2018/0199-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Psychopatologie I. MPSV - č. 2016/1111-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace MPSV ČR - č. A2019/0339-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny MPSV ČR - č. A2018/0724-SP/PC/VP a MV ČR -č. AK/PV-587/2018 2 dny/12 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací I. MPSV - č. 2016/1086-PC 1 den/8 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací II. MPSV č. - 2016/1087-PC 1 den/8 hodin
Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví MPSV - č. A2018/0718-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak efektivně komunikovat s klientem seniorského věku MPSV - č. A2019/1208-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta kurz je podán k akreditaci 1 den/6 hodin
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit MPSV - č. A2018/0180-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak motivovat klienta v sociální službě MPSV č. A2018/0181-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jednání s klienty s problémovým chováním MPSV - č. A2019/1207-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek MPSV - č. A2019/0877-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Konflikty s klienty a jejich řešení kurz je podán k akreditaci 1 den/6 hodin
Nácvik a využití relaxačních technik pro pracovníky pomáhajících profesí MPSV - č. A2018/0483-PS/PC/VP 1 den/8 hodin
Obrana proti manipulaci MPSV - č. 2015/0433-PC/SP/VP/PP ukončena, kurz je podán k akreditaci 1 den/6 hodin
Pozitivní myšlení a práce se stresem MPSV - č. A2019/1059-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Prevence syndromu vyhoření MPSV - č. A2019/0931-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Psychohygiena a relaxační techniky MPSV - č. A2020/0375-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou MPSV - č. A2018/0354-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Týmová spolupráce a motivace týmu MPSV č. - A2019/1210-SP/PC/VP 2 dny/12 hodin
Vedení náročných rozhovorů s klienty MPSV - č. 2015/0435-PC/SP/VP/PP ukončena, kurz je podán k akreditaci 1 den/8 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem MPSV - č. A2019/0538-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Vedení rozhovoru s rodiči MPSV - č. A2020/0198-SP 1 den/6 hodin
Vliv emocí na komunikaci - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace MPSV - č. A2018/0713-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Základy jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) MPSV - č. A2018/0179-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Zvládání stresu a stresové zátěže MPSV - č. A2019/0591-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Sociální péče a dávkové systémy
Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi MPSV - č. A2019/0470-SP 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči MPSV - č. A2019/0527-SP/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce
Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor MPSV - č. A2019/1209-SP/PC 1 den/8 hodin
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat? MPSV - č. A2019/0843-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Co je aktivizace a kterou zvolit pro klienta MPSV - č. A2018/0178-SP/PC 1 den/8 hodin
Cvičení paměti u seniorů II. MPSV - č. 2016/0998-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Etopedický základ pro pracovníky v pomáhajících profesích MPSV - č. A2017/0392-SP/PC/PP 2 dny/16 hodin
Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV č. - A2019/0143-SP 1 den/6 hodin
Metody a techniky zjišťování názoru dítěte pro sociální pracovníky MPSV - č. A2017/0393-SP 2 dny/16 hodin
Paměťový trénink s využitím výtvarných technik - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2017/0098-PC 1 den/8 hodin
Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0355-SP 1 den/6 hodin
Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol MPSV - č. A2020/0374-SP 1 den/6 hodin
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou) MPSV - č. A2019/0844-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Psychologická první pomoc a intervence v krizi MPSV - č. A2018/0353-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním MPSV - č. A2018/0379-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova MPSV - č. A2018/0351-SP/VP 1 den/8 hodin
Sociální práce s manipulativními rodiči MPSV - č. A2017/0669-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s ohroženým dítětem I. MPSV - č. 2016/1110-SP 1 den/6 hodin
Specifika péče o osoby s demencí MPSV - č. A2019/1023-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky) MPSV - č. A2020/0003-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit zvládnout nepříznivou sociální situaci MPSV - č. A2020/0023-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů MPSV - č. 2016/0997-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Vybrané problémy sociální práce na obcích MPSV - č. 2016/1112-SP 1 den/6 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2019/0652-PC/PP 1 den/8 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání II. MPSV č. - A2019/0306-PC/PP 1 den/8 hodin
Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v sociální práci s rodinou MPSV - č. A2019/1319-SP 1 den/6 hodin
Vzpomínkové aktivity pro seniory MPSV - č. A2019/1025-SP/PC 1 den/6 hodin
Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace MPSV - č. A2018/0611-SP/PC 1 den/8 hodin
Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2018/0200-SP/VP 6 hodin/1 den
Sociální služby
Individuální plánování průběhu sociální služby v praxi MPSV - č. A2018/0564-SP/PC 1 den/8 hodin
Lidská práva a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách MPSV - č. A2019/0829-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace MPSV - č. A2019/0826-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu MPSV - č. A2019/0833-SP/VP 1 den/8 hodin
Seznámení s metodou Pilates a její využití v sociálních službách MPSV - č. A2020/0077-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Základní aspekty paliativní a hospicové péče v sociálních službách MPSV - č. A2019/0858-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Aktuální informace k realizaci kurzů v období od 12. 10. do 2. 11.

    Vzhledem k aktuální situaci si Vás dovolujeme informovat, že na základě Usnesení vlády ČR č. 996/2020 o přijetí krizových opatření,  POZASTAVUJEME V OBDOBÍ OD 12. 10. DO 2. 11. 2020 REALIZACI NAŠICH PREZENČNÍCH KURZŮ. Kurzy budou realizovány v náhradních termínech. O změnách termínů Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách a e-mailem. Děkujeme Vám za Vaši přízeň i v této složité době.     více zde ...
  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Speciální nabídka - kurzy v Klatovech

    Ve spolupráci s organizaci Vše pro venkov zajišťujeme na podzim v Klatovech dva akreditované kurzy a to v těchto termínech: 18. 9. Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek a 24. 11. Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace. Pokud máte o některý kurz zájem, oslovte přímo organizátorku paní Martinu Formanovou, tel. č. 725 314 304 nebo napište na e-mail [email protected] Informace o kurzu naleznete na webu www.vseprovenkov.eu  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design