Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Legislativa
Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2022/0513-SP/VP 1 den/6 hodin
Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže MPSV - A2020/0499-SP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické jevy
Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém MPSV - č. A2018/0442-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících MPSV č. - A2021/1357-SP/PC 1 den/6 hodin
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0352-SP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a dospívajících I. MPSV - č. A2019/0471-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Problematika závislostí jako sebepoškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce MPSV - č. A2020/0214-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Psychopatologie pro pomáhající profese MPSV č. - A2021/0703-SP/PC 1 den/8 hodin
Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace MPSV ČR - č. A2019/0339-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny MPSV ČR - č. A2018/0724-SP/PC/VP a MV ČR -č. AK/PV-587/2018 2 dny/12 hodin
Vybrané kapitoly ze sociální patologie I. MPSV - č. A2022/0514-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví MPSV - č. A2018/0718-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak efektivně komunikovat s klientem seniorského věku MPSV - č. A2019/1208-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta MPSV - č. A2021/0147-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit MPSV - č. A2018/0180-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak motivovat ke změnám klienta i sebe MPSV č. - A2021/0862-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak motivovat klienta v sociální službě MPSV č. A2018/0181-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jednání s klienty s problémovým chováním MPSV - č. A2019/1207-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek MPSV - č. A2019/0877-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Konflikty s klienty a jejich řešení MPSV č. - A2021/0701-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Obrana proti manipulaci MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Péče o duševní zdraví u pracovníků v pomáhajících profesích MPSV - č. A2019/0907-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Pozitivní myšlení a práce se stresem MPSV - č. A2019/1059-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Prevence syndromu vyhoření MPSV - č. A2019/0931-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Psychohygiena a relaxační techniky MPSV - č. A2020/0375-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Psychosociální a komunikační dovednosti MPSV - č.A2021/0863-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou MPSV - č. A2018/0354-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Týmová spolupráce a motivace týmu MPSV č. - A2019/1210-SP/PC/VP 2 dny/12 hodin
Uplatnění asertivity v komunikaci MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Úvod do efektivní komunikace nejen v sociálních službách MPSV - č. A2020/1058-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Vedení náročných rozhovorů s klienty MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem MPSV - č. A2019/0538-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Vedení rozhovoru s rodiči MPSV - č. A2020/0198-SP 1 den/6 hodin
Vliv emocí na komunikaci - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace MPSV - č. A2018/0713-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Základy jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) MPSV - č. A2018/0179-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Zvládání stresu a stresové zátěže MPSV - č. A2019/0591-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Sociální péče a dávkové systémy
Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi MPSV - č. A2019/0470-SP 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči MPSV - č. A2019/0527-SP/VP 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky v praxi MPSV - č. A2020/1083-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální práce
Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor MPSV - č. A2019/1209-SP/PC 1 den/8 hodin
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat? MPSV - č. A2019/0843-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Co je aktivizace a kterou zvolit pro klienta MPSV - č. A2018/0178-SP/PC 1 den/8 hodin
Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci MPSV - č. A2021/0702-SP/PC 1 den/6 hodin
Identita dítěte v náhradní rodinné péči a kontakt dítěte s biologickou rodinou MPSV č. A2022/0515-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
JAK DOBŘE NASTAVIT HRANICE VE SPOLUPRÁCI S KLIENTEM aneb předcházení závislosti klienta na sociální službě a možnosti obrany proti manipulaci pomocí zplnomocnění klienta MPSV č. - A2021/0384-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV č. - A2019/0143-SP 1 den/6 hodin
Krizové situace v rodině očima dítěte MPSV č. - A2022/0127-SP/PC 1 den/6 hodin
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme? MPSV č. - A2021/1356-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0355-SP 1 den/6 hodin
Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol MPSV - č. A2020/0374-SP 1 den/6 hodin
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou) MPSV - č. A2019/0844-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
PSYCHIATRICKÉ MINIMUM + základy sociální práce a recovery přístupu k lidem s psychiatrickým onemocněním MPSV - č. A2021/0383-SP/PC/VP 2 dny/16 hodin
Psychologická první pomoc a intervence v krizi MPSV - č. A2018/0353-SP 1 den/6 hodin
Rizikoví rodiče a rizikové děti MPSV - č. A2021/0860-SP/PC 1 den/6 hodin
Sociálně rizikové chování v dětském věku jako maladaptivní strategie naplnění potřeb dítěte MPSV č. - A2022/0143-SP/PC 1 den/6 hodin
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním MPSV - č. A2018/0379-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s jednotlivcem - úvod do tématu MPSV č. - A2021/0017-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova MPSV - č. A2018/0351-SP/VP 1 den/8 hodin
Sociální práce s manipulativními rodiči MPSV - č. A2017/0669-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s romskou menšinou MPSV – č. A2021/0861-SP/PC 1 den/6 hodin
Specifika péče o osoby s demencí MPSV - č. A2019/1023-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky) MPSV - č. A2020/0003-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Techniky sociální práce jako nástroj komunikace s klientem MPSV - č. A2020/1082-SP 1 den/6 hodin
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit zvládnout nepříznivou sociální situaci MPSV - č. A2020/0023-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Úvod do adiktologie a práce s rodinnými příslušníky MPSV - č. A2022/0144-SP/PC 1 den/6 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem v podmínkách a prostředí OSPOD MPSV č. - A2022/0383-SP 1 den/6 hodin
Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou MPSV - č. A2021/0864-SP 2 dny/12 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2019/0652-PC/PP 1 den/8 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání II. MPSV č. - A2019/0306-PC/PP 1 den/8 hodin
Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v sociální práci s rodinou MPSV - č. A2019/1319-SP 1 den/6 hodin
Vzpomínkové aktivity pro seniory MPSV - č. A2019/1025-SP/PC 1 den/6 hodin
Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace MPSV - č. A2018/0611-SP/PC 1 den/8 hodin
Základy sociální práce s osobami bez přístřeší MPSV - č. A2020/1115-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Sociální služby
Individuální plánování průběhu sociální služby v praxi MPSV - č. A2018/0564-SP/PC 1 den/8 hodin
Lidská práva a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách MPSV - č. A2019/0829-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace MPSV - č. A2019/0826-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu MPSV - č. A2019/0833-SP/VP 1 den/8 hodin
Procedurální Standardy kvality sociálních služeb MPSV - č. A2019/0831-SP/PC
Seznámení s metodou Pilates a její využití v sociálních službách MPSV - č. A2020/0077-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem MPSV - č. A2019/0827-SP/PC 2 dny/16 hodin
Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí MPSV - č. A2020/1059-SP/PC 1 den/8 hodin
Základní aspekty paliativní a hospicové péče v sociálních službách MPSV - č. A2019/0858-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
První pomoc pro sociální pracovníky ve veřejné správě a sociálních službách MPSV A2019/0689-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky zdravotního postižení MPSV č. - A2020/0994-SP/PC 1 den/8 hodin
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design