Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Legislativa
Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2018/0198-SP/VP 1 den/6 hodin
Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže MPSV - 2015/0692-SP, MV - AK/PV-408/2018 1 den/6 hodin
Manažerské dovednosti
Tréninkem mozku k efektivnější práci MPSV - č. 2015/0748-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické jevy
Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém MPSV - č. A2018/0442-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0352-SP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a dospívajících I. MPSV - č. A2019/0471-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a mládeže II. MPSV - č. A2018/0199-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Psychopatologie I. MPSV - č. 2016/1111-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny MPSV ČR - č. A2018/0724-SP/PC/VP a MV ČR -č. AK/PV-587/2018 2 dny/12 hodin
Sociálně patologické projevy chování dětí MPSV - č. 2016/0399-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Vybrané kapitoly ze sociální patologie I. MPSV - č. 2015/0920-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací I. MPSV - č. 2016/1086-PC 1 den/8 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací II. MPSV č. - 2016/1087-PC 1 den/8 hodin
Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví A2018/0718-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit MPSV - č. A2018/0180-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak motivovat klienta v sociální službě MPSV č. A2018/0181-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jednání s klientem s agresivním chováním - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0138-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Jednání s klienty s problémovým chováním MPSV - č. 2015/0329-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Komunikace s klienty užívajícími návykové látky MPSV - č. 2015/0279-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Nácvik a využití relaxačních technik pro pracovníky pomáhajících profesí MPSV - č. A2018/0483-PS/PC/VP 1 den/8 hodin
Obrana proti manipulaci - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0433-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Prevence syndromu vyhoření - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0139-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Psychohygiena a relaxační techniky MPSV - č. 2015/0917-PC/SP/VP/PP 2 dny/12 hodin
Psychosociální a komunikační dovednosti MPSV - č.2015/1125-PC/SP/VP/PP 2 dny/12 hodin
Řešení konfliktních situací s klientem - úvod do problematiky MPSV - 2015/0140-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou MPSV - č. A2018/0354-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Specifika komunikace se seniory MPSV - č. 2015/0281-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Uplatnění asertivity při jednání s klienty - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0141-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Vedení náročných rozhovorů s klienty MPSV - č. 2015/0435-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem MPSV - č. A2019/0538-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Vliv emocí na komunikaci - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace A2018/0713-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Základy jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) MPSV - č. A2018/0179-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Zvládání stresu a stresové zátěže MPSV - č. A2019/0591-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Sociální péče a dávkové systémy
Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi MPSV - č. A2019/0470-SP 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči MPSV - č. A2019/0527-SP/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce
Aktivizace seniorů (úvod do problematiky) MPSV - č. 2015/0751-PC/SP/PP 1 den/8 hodin
Co je aktivizace a kterou zvolit pro klienta MPSV - č. A2018/0178-SP/PC 1 den/8 hodin
Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí MPSV - č. 2015/0750-PC/SP/PP 1 den/8 hodin
Cvičení paměti u seniorů I. MPSV č. - 2016/0356-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Cvičení paměti u seniorů II. MPSV - č. 2016/0998-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Kompetence sociálního pracovníka při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV č. - A2019/0143-SP 1 den/6 hodin
Koučovací přístup v praxi sociální práce I. MPSV - č. 2016/0495-SP 2 dny/12 hodin
Paměťový trénink s využitím výtvarných technik - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2017/0098-PC 1 den/8 hodin
Pohybové aktivity ve stáří MPSV - 2016/0354-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Pohybové aktivity ve vyšším věku MPSV - č. 2016/0077-PC/SP/PP 1 den/8 hodin
Poradenský proces a budování poradenského vztahu v sociální práci MPSV - č. 2015/0280-SP 1 den/8 hodin
Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0355-SP 1 den/6 hodin
Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými MPSV - 2015/1010-PC/SP 1 den/6 hodin
Případová práce s klientem - kasuistický seminář MPSV č. 2015/0110-SP 1 den/6 hodin
Rizikoví rodiče a rizikové děti I. MPSV - č. 2016/0250-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí MPSV - č. 2016/0494-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním A2018/0379-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova MPSV - č. A2018/0351-SP/VP 1 den/8 hodin
Sociální práce s manipulativními rodiči A2017/0669-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s ohroženým dítětem I. MPSV - č. 2016/1110-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou I. MPSV - č. 2016/0249-SP/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou III. - jak komunikovat a pracovat s dítětem, jehož rodiče se rozcházejí, rozvádějí MPSV - č. 2015/0918-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou IV. - jak komunikovat a pracovat s rodiči, kteří se rozcházejí, rozvádějí MPSV - č. 2015/0919-SP 1 den/6 hodin
Specifika péče o osoby s demencí MPSV - č. 2015/0749-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Specifika sociální práce s romskou rodinou MPSV - č. 2015/1011-PC/SP 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů MPSV - č. 2016/0997-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi MPSV - č. 2015/1009-PC/SP 1 den/6 hodin
Vybrané problémy sociální práce na obcích MPSV - č. 2016/1112-SP 1 den/6 hodin
Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou MPSV - č. 2016/0493-PC/SP 2 dny/12 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání - úvod do dané problematiky MPSV - č. 2015/0880-PC/PP 1 den/8 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání II. MPSV č. - A2019/0306-PC/SP 1 den/8 hodin
Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace A2018/0611-SP/PC 1 den/8 hodin
Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2018/0200-SP/VP 6 hodin/1 den
Sociální služby
Individuální plánování průběhu sociální služby v praxi MPSV - č. A2018/0564-SP/PC 1 den/8 hodin
Jak pomoci seniorům zvládnout pobyt v zařízení sociálních služeb MPSV - č. 2015/1008-PC/SP/VP 1 den/8 hodin
Úvod do práce klíčového pracovníka MPSV - č. 2015/0912-PC/SP 1 den/8 hodin
Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe MPSV - č. 2015/0328-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design