Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Kalendář kurzů

Místo konání: Praha Olomouc Ostrava Jihlava Všepodrobné vyhledávání kurzů
skrýtDatum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
13. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Obrana proti manipulaci AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224055 1800 Kč
13. 6. 2024
VOLNO
Praha MĚLNÍK dvoudenní výjezdové školení - 1. den Zvládání stresu a stresové zátěže, 2. den Jóga a relaxační metody pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV - č. A2023/0968-SP/PC/VP, MPSV – č. A2024/0042-SP/PC/PP/VP
Bc. Matys Pavel, MBA, Mgr. Svobodová Pavla 224051 5200 Kč
14. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením AKCE 2+1
MPSV č. - A2023/1297-SP
Mgr. Mašek Roman 124045 1800 Kč
14. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha RK PRAHA Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce AKCE 2+1
MPSV - č. A2022/0782-SP
PhDr. Klimentová Eva, Ph.D. 224056 2300 Kč
18. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Zvládání stresu a stresové zátěže AKCE 2+1
MPSV - č. A2023/0968-SP/PC/VP
PhDr. Vaculová Markéta, MBA 124046 1800 Kč
18. 6. 2024
ZRUŠENO
Praha ON-LINE Rizikové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež ZRUŠENO
MPSV – č. A2024/0037-SP
Mgr. Vinklerová Marie, DiS. 224057 1800 Kč
19. 6. 2024
OBSAZENO
Praha STRAŠKOV-VODOCHODY Kurz Vedení náročných rozhovorů s klienty a kurz Uplatnění asertivity v komunikaci - DVOUDENNÍ KURZ v hotelu AMÁLKA Straškov-Vodochody OBSAZENO
MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP, MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224052 5200 Kč
20. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Gender jako problémový fenomén dnešní doby AKCE 2+1
MPSV - č. A2023/1296-SP/PC/VP
Bc. Matys Pavel, DiS., MBA 224058 1800 Kč
21. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha RK PRAHA Agrese u dětí a mládeže AKCE 2+1
MPSV č. - A2022/1158-SP/PC/PP/VP
Bc. Košťáková Alena 224032 2300 Kč
21. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, AKCE 2+1
MPSV - č. A2022/0513-SP/VP
Mgr. Hovorka Daniel 224045 1800 Kč
25. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci, AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0702-SP/PC
Bc. Košťáková Alena 224049 1800 Kč
25. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Úvod do adiktologie a práce s rodinnými příslušníky NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV - č. A2022/0144-SP/PC
PhDr. Aigelová Eva Ph.D. 124047 1800 Kč
22. 8. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém AKCE 2+1
MPSV - č. A2022/0916-SP/PC/PP/VP
PhDr. Kliment Pavel, Ph.D. 124049 1800 Kč
23. 8. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Specifika komunikace a sociální práce s romskou menšinou AKCE 2+1
MPSV – č. A2021/0861-SP/PC
Bc. Surmajová Marcela 224059 1800 Kč
27. 8. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Práce s emocemi u dětí s vývojovými traumaty v kontextu sociální práce NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV č. A2024/0560-SP/PC
Bc. Košťáková Alena 224060 1800 Kč
29. 8. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Prevence týrání a zneužívání osob AKCE 2+1
MPSV č. – A2022/0917-SP/PC/PP
Mgr. Vinklerová Marie, DiS. 124050 1800 Kč
3. 9. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Motivační rozhovory a jejich využití v sociální práci AKCE 2+1
MPSV č. - A2022/1185-SP/PC
PhDr. Kliment Pavel, Ph.D. 124051 1800 Kč
5. 9. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha RK PRAHA Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci, AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0702-SP/PC
Bc. Košťáková Alena 224061 2300 Kč
5. 9. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Hranice při práci v sociálních službách AKCE 2+1
MPSV – č. A2020/0582-SP/PC/VP
Mikulajská Marie, DiS. 224062 1800 Kč
5. 9. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících, Akce 2+1
MPSV č. - A2021/1357-SP/PC
PhDr. Aigelová Eva Ph.D. 124052 1800 Kč

stránky: 1 2

Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design