Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Nabídka vzdělávání pěstounů

20. 12. 2022
Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů

Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012. Dle těchto závazných normativů má pěstoun povinnost zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.
 
Nabízíme dlouhodobé vzdělávání pěstounů formou seminářů a přednášek, které jsou zaměřeny na:
 1. získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě,
 2. získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání,
 3. poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte,
 4. zvládání krizových situací,
 5. návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny,
 6. přípravu dítěte na osamostatňování se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby.
Odborné vzdělávací kurzy a semináře jsou i určeny nejen pro pěstouny, ale i pro širší odbornou veřejnost (OSPOD, spolupracující organizace, školská zařízení aj.).

Základní nabídka vzdělávání:

Tematická oblast: Sociálně - právní poradenství
 1. Právní minimum pěstouna
 2. Možnosti pomoci rodinám dětí se zdravotním postižením v ČR (poskytnutí přehledu o možnostech dávek, příspěvku na péči, kompenzačních pomůcek a dalších příspěvků)
Tematická oblast - Psychologie, pedagogika, komunikace a psychohygiena
 1. Asertivní komunikace v rodině
 2. Deprivace - psychické strádání v dětském věku a jeho následky
 3. Děti a rodiče v pěstounských rodinách
 4. Děti a emoce
 5. Děti a lhaní
 6. Dítě nemá kamarády  špatně se začleňuje
 7. Dítě a sexualita
 8. Dítě jiného etnika v pěstounské péči - problémy dospívání.
 9. Dítě v náročné životní situaci (stres, deprivace, frustrace, konflikty)
 10. Efektivní komunikace s dítětem
 11. Hyperaktivní nebo hypoaktivní dítě
 12. Identita dítěte v pěstounské rodině a kontakt s biologickou rodinou
 13. Jak být dětem dobrým "psychologem" a rádcem
 14. Jak komunikovat s dospívajícími
 15. Jak mluvit s dětmi, dospívajícími o vztazích a sexu
 16. Jak na dít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti
 17. Jak přežít, když se děti často bojí a trpí úzkostmi
 18. Jak přežít dospívání, specifika období dospívání
 19. Jak učit děti hospodařit s penězi
 20. Jak vychovávat "divoké" dítě
 21. Jak vychovávat dítě a "nezbláznit se"
 22. Jak vychovávat zdravě sebevědomé dítě
 23. Jak zabavit malé neposedy (3 - 8 let) - hry a techniky, praktický seminář pro pěstouny
 24. Jak zabavit starší děti a puberťáky (9 - 15 let) - hry a techniky, praktický seminář pro pěstouny
 25. Jak zlepšit komunikaci mezi rodičem a dítětem
 26. Komunikace v rodině
 27. Krize v životě, život v krizi - krize v rodině, rodina v krizi
 28. Malý "tyran" a jak si s ním poradit
 29. Máme školáka - školní zralost
 30. Metody efektivní spolupráce pěstounské rodiny a školy
 31. (Ne)gramotný rodič
 32. Onemocnění z hlediska psychosomatiky (vliv vztahů na zdraví dítěte a dospělého)
 33. Poruchy chování dětí a mládeže
 34. Pozitivní myšlení a práce se stresem
 35. Poznám jejich (ne)přítele
 36. Práce s mandalou u dětí - praktický seminář
 37. Prevence syndromu vyhoření
 38. Problematická komunikace dítěte
 39. Příběhy, které léčí - práce s emocemi u dětí
 40. Psychohygiena a relaxační techniky
 41. Radosti a strasti závislostí
 42. Rizikové děti - zanedbávané děti, syndrom týraného a sexuálně zneužívaného dítěte, dítě jako svědek - oběť páchaného násilí.
 43. Role v rodině
 44. Rozvoj sebelásky a sebepéče pro pěstouny
 45. Řešení konfliktních situací v rodině
 46. Sociálně patologické projevy chování dítěte
 47. Specifické poruchy učení
 48. Specifika ve výchově kluků a výchově holek
 49. Trauma dítěte
 50. Úvod do sexuality dospívajících
 51. Úrazy dětí v domácnosti a poskytnutí první pomoci
 52. Virtuální svět a děti v něm
 53. Výchova dítěte a harmonické soužití v rodině z hlediska pozitivní psychologie
 54. Výchovné problémy a agresivní projevy dítěte
 55. Výchovné problémy v jednání dětí
 56. Vývojová psychologie - vývoj dítěte a potřeby dítěte v jednotlivých vývojových obdobích
 57. Výživa dětí podle věkových skupin, prevence poruch příjmu potravy
 58. Výživa dětí - nové trendy ve stravování, zdravé stravování a praktické ukázky přípravy
 59. Zdravý vývoj dítěte
 60. Zdravý životní styl u dětí aneb zdravě a hravě
 61. Zvládaní stresu a stresové zátěže
 62. Zdravý rozum ve výchově dětí
 63. Život dítěte v pěstounské rodině
Další témata připravíme na základě Vašich potřeb a požadavků.

Termín konání:
 dle Vašeho požadavku a volné kapacity našich lektorů
 
Lektorský tým:
Lektoři akreditovaných kurzů MPSV

Místo konání vzdělávacích akcí:
Vzdělávací akce uspořádáme dle Vašeho přání
 • přímo v prostorách Vaší organizace, úřadu
 • ve Vámi vybraném školícím zařízení
 • nebo Vám zajistíme vhodné školící rekreační zařízení.

Termín a čas konání:

 • dle Vašeho požadavku v kterýkoliv den v týdnu a dle volné kapacity našich lektorů
Počet účastníků:
 • optimální počet účastníků je 12 - 20 osob ve skupině

Časový rozsah vzdělávacích akcí:

 • jednodenní kurzy v rozsahu 4 - 6 hodin nebo dle Vašich potřeb

 

Materiály, pomůcky a vybavení:
Účastníci obdrží metodický materiál k danému tématu. Při výuce jsou využívány audiovizuální pomůcky, které umožňují lepší porozumění i zapamatování látky.

Cena vzdělávací akce na zakázku:
Cena je smluvní a výše závisí na rozsahu požadovaných služeb a Vašich požadavků týkajících se tématu, časového rozsahu, místa konání a počtu účastníků. Na základě Vašeho oslovení zpracujeme návrh vzdělávání včetně cenové relace.

Pokud Vás naše nabídka oslovila, kontaktujte naše Regionální kanceláře, připravíme Vám na vybraný kurz cenovou nabídku
 
Regionální kancelář Praha (pro oblast Čechy) - na č. 775 999 362 nebo na e-mailu: praha@edupol.cz
Regionální kancelář Olomouc (pro oblast Morava) - na č. 721 380 820 nebo na e-mailu: [email protected]  
 
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design