Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů

podrobné vyhledávání kurzu
skrýt
Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Ekonomika, účetnictví a kontrola
Předpisy a doklady k finanční kontrole a internímu auditu MV - č. AK/PV-198/2014 akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Protokol o kontrole a další dokumenty podle kontrolního řádu MV - č. AK/PV-200/2014 akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Vnitřní kontrola v obcích, krajích, organizačních složkách a příspěvkových organizacích neakreditováno 1 den/6 hodin
Firemní kultura, administrativa a projektové řízení
Kurz pro sekretářky a asistentky neakreditováno 2 dny/12 hodin
Písemná komunikace I. - normy, úprava písemností a čeština v úředním styku MV - č. AK/PV-407/2018 1 den/6 hodin
Písemná komunikace II. - styl písemného projevu neakreditováno 1 den/6 hodin
Legislativa
Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2022/0513-SP/VP 1 den/6 hodin
Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí MV - č. AK/PV-517/2019 1 den/6 hodin
Aplikace rodinného práva v sociálně právní ochraně dětí MPSV - č. 2014/0856-SP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Mezinárodní smlouvy v oblasti ochrany práv dětí MPSV - č. 2014/0857-SP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Správní řád - příprava ke zkouškám ZOZ neakreditováno 2 dny/12 hodin
Správní řád a jeho aplikace podle zákona o zaměstnanosti neakreditováno 1 den/6 hodin
Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže MPSV - A2020/0499-SP 1 den/8 hodin
Správní řízení 2010/642-SP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Správní řízení a jeho aplikace v oblasti státní sociální podpory neakreditováno 1 den/8 hodin
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. 2014/0858-SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Manažerské dovednosti
Efektivní vedení týmu neakreditováno 1 den/8 hodin
Hodnocení zaměstnanců neakreditováno 1 den/8 hodin
Jak se vyvarovat chyb v práci vedoucího neakreditováno 1 den/ 7 hodin
Manažerské dovednosti neakreditováno 2 dny/14 hodin
Manažerské dovednosti I. - Time management MPSV - č. 2011/1200-SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Motivace zaměstnanců neakreditováno 1 den/8 hodin
Prezentační dovednosti neakreditováno 2 dny/16 hodin
Řešení konfliktů v týmu neakreditováno 1 den/6 hodin
Tréninkem mozku k efektivnější práci MPSV - č. 2015/0748-PC/SP/VP/PP ukončena 1 den/6 hodin
Sociálně patologické jevy
Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém MPSV - č. A2022/0916-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících MPSV č. - A2021/1357-SP/PC 1 den/6 hodin
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce MPSV - č. A2022/0782-SP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a dospívajících I. MPSV - č. A2019/0471-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a mládeže II. MPSV - č. A2018/0199-SP/PC/VP - ukončeno 1 den/6 hodin
Poruchy osobnosti a chování u dospělých MPSV - č.A2023/0135-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Prevence týrání a zneužívání osob MPSV č. – A2022/0917-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Problematika šikany v sociálním kontaktu neakreditováno 1 den/6 hodin
Psychopatologie I. MPSV - č. 2016/1111-PC/SP/VP/PP ukončena 1 den/6 hodin
Psychopatologie II. neakreditováno 1 den/6 hodin
Psychopatologie pro pomáhající profese MPSV č. - A2021/0703-SP/PC 1 den/8 hodin
Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti MPSV č. - A2022/0918-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace MPSV ČR - č. A2019/0339-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Šikana jako porucha vztahů v sociální skupině MPSV č.- A2022/1184-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické projevy chování dětí MPSV - č. 2016/0399-PC/SP/VP ukončena 1 den/6 hodin
Sociální práce a zásady jednání s obětí neakreditováno 1 den/6 hodin
Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení MPSV - č. A2022/0355-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Úvod do problematiky domácího násilí MPSV - č. 2014/0540-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky korupce a manipulace jako rizika z pohledu sociální práce MPSV - č. 2014/0541-PC/SP/VP/PP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Úvod do viktimologie MPSV - č. 2011/0394-PC/SP/VP - akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Úvod do základů sociální patologie MPSV - č. 2011/0395-PC/SP/VP - akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Vybrané kapitoly ze sociální patologie I. MPSV - č. A2022/0514-SP/PC 1 den/8 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací I. MPSV - č. 2016/1086-PC ukončena 1 den/8 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací II. MPSV č. - 2016/1087-PC ukončena 1 den/8 hodin
Vybrané problémy domácího násilí na starých lidech neakreditováno 1 den/6 hodin
Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Alternativní a augmentativní komunikace MPSV - č. 2010/316-PC/SP - akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Alternativní a augmentativní komunikace II. MPSV - č. 2011/1203-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem MPSV - č. 2014/1179-SP - ukončena 1 den/6 hodin
Efektivní komunikace po telefonu neakreditováno 1 den/6 hodin
Efektivní komunikace s klientem I. MPSV - č. 2010/1213-PC/SP/VP - akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Efektivní komunikace úředníka neakreditováno 1 den/6 hodin
Focusing a jeho využití při práci s klientem MPSV - č. 2010/320-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Gender jako problémový fenomén dnešní doby MPSV - č. A2023/1296-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Jak efektivně komunikovat s klientem seniorského věku MPSV - č. A2019/1208-SP/PC/PP/VP - ukončena 1 den/8 hodin
Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta MPSV - č. A2021/0147-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit je ke změně při sociální práci MPSV - č. A2022/0575-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak motivovat ke změnám klienta i sebe MPSV č. - A2021/0862-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak zvládat a komunikovat s klienty a jejich rodinami v náročných životních situacích MPSV - č. 2013/1647-PC/SP/VP akreditace ukončena 2 dny/12 hodin
Jednání s klientem s agresivním chováním - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0138-PC/SP/VP/PP ukončena 1 den/6 hodin
Jednání s klienty s problémovým chováním MPSV - č. A2024/0366-SP/PC 1 den/8 hodin
Jednání s nekomunikujícím klientem MPSV - č. 2012/1321-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Jóga a relaxační metody pro pracovníky v sociální oblasti MPSV – č. A2024/0042-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Komunikace a emoční inteligence I. MPSV - č. 2011/1202-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Komunikace kurátorů při práci s adolescenty neakreditováno 1 den/6 hodin
Komunikace s klientem postiženým demencí I. MPSV - č. 2010/1214-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Komunikace s klientem v duševní krizi MPSV - č. 2010/325-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Komunikace s klienty užívajícími návykové látky MPSV - č. 2015/0279-PC/SP/VP/PP ukončena 1 den/8 hodin
Komunikace s těžce nemocným klientem Akreditace APSS ukončena 1 den/6 hodin
Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek MPSV - č. A2019/0877-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Komunikace v týmu a řešení složitých situací MPSV - č. 2014/0368-PC/SP/VP/PP akreditace ukončena 2 dny/16 hodin
Konflikty s klienty a jejich řešení MPSV č. - A2021/0701-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Nácvik a využití relaxačních technik pro pracovníky pomáhajících profesí MPSV - č. A2018/0483-PS/PC/VP - ukončena 1 den/8 hodin
Obrana proti manipulaci MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Péče o duševní zdraví u pracovníků v pomáhajících profesích MPSV - č. A2019/0907-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Pozitivní myšlení a práce se stresem MPSV - č. A2023/1300-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Praktický výcvik jednání s klientem MPSV - č. 2012/1546-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/8 hodin
Prevence a řešení náročných situací v péči o seniory MPSV - č. 2014/0538-PC/SP/VP/PP akreditace ukončena 1 den/8 hodin
Prevence syndromu vyhoření MPSV - č. A2023/1298-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Psychohygiena a relaxační techniky MPSV - č. A2020/0375-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Psychohygiena v práci úředníka MV - AK/PV-197/2014 akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Psychosociální a komunikační dovednosti MPSV - č.A2021/0863-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Řešení konfliktních situací s klientem - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0140-PC/SP/VP/PP ukončena 1 den/6 hodin
Řešení konfliktních situací v rodině neakreditováno 1 den/4 hodiny
Řešení náročných situací a sebeobrana v praxi úředníka 1 den/6 hodin
Šetrná sebeobrana - jak předcházet a řešit ohrožující situace MPSV – č. A2024/0031-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Sociálně psychologický výcvik MPSV - č. 2010/706-PC/SP/VP akreditace ukončena 6 dnů/48 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou MPSV - č. A2022/0780-SP/PC//PP/VP 1 den/8 hodin
Týmová spolupráce MPSV - č. 2013/1164-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/8 hodin
Týmová spolupráce a motivace týmu MPSV č. - A2019/1210-SP/PC/VP - ukončena 2 dny/12 hodin
Typologie klientů a zvládací strategie - úvod do problematiky MPSV - č. 2011/0392-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Uplatnění asertivity v komunikaci MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Vedení náročných rozhovorů s klienty MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem MPSV - č. A2023/1299-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Vedení rozhovoru s rodiči MPSV - č. A2020/0198-SP 1 den/6 hodin
Využití mediace v sociální práci s rodinou neakreditováno 2 dny/12 hodin
Základy jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) MPSV - č. A2022/0496-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Základy komunikace a sociální práce s mladistvými MPSV - č. 2014/0542-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním MPSV - č. 2013/1163-PS/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Základy pozitivní psychologie v praxi MPSV - č. 2013/1279-SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Základy profesního přístupu ke klientům se zdravotním postižením MPSV - č. 2011/0389-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Zvládání stresu a stresové zátěže MPSV - č. A2023/0968-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální péče a dávkové systémy
Aplikace právních předpisů Evropské unie v sociální péči neakreditováno 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi MPSV - č. A2023/0734-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči MPSV - č. A2023/0735-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky v praxi MPSV - č. A2020/1083-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální práce
Agrese u dětí a mládeže MPSV č. - A2022/1158-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Aktivizace seniorů (úvod do problematiky) MPSV - č. 2015/0751-PC/SP/PP ukončena 1 den/8 hodin
Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor MPSV - č. A2024/0367-SP/PC 1 den/8 hodin
Case management v sociální práci MPSV - č. 2014/1180-SP/VP akreditace ukončena 1 den/8 hodin
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat? MPSV - č. A2019/0843-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí MPSV - č. 2015/0750-PC/SP/PP ukončena 1 den/8 hodin
Cvičení paměti u seniorů I. MPSV č. - 2016/0356-PC/SP/PP ukončena 1 den/6 hodin
Cvičení paměti u seniorů II. MPSV - č. 2016/0998-PC/SP/PP ukončena 1 den/6 hodin
Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci MPSV - č. A2021/0702-SP/PC 1 den/6 hodin
Identita dítěte v náhradní rodinné péči a kontakt dítěte s biologickou rodinou MPSV č. A2022/0515-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Kompetence sociálních kurátorů při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV - č. 2014/1181-SP - ukončena 1 den/6 hodin
Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV č. - A2023/1297-SP 1 den/6 hodin
Koučovací přístup v praxi sociální práce I. MPSV - č. 2016/0495-SP - ukončena 2 dny/12 hodin
Krizové situace v rodině očima dítěte MPSV č. - A2022/0127-SP/PC 1 den/6 hodin
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme? MPSV č. - A2021/1356-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Motivační rozhovory a jejich využití v sociální práci MPSV č. - A2022/1185-SP/PC 1 den/8 hodin
Motivační rozhovory v sociální práci MPSV - č. 2010/326-PC/SP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Motivační rozhovory v sociální práci II. MPSV - č. 2013/0199-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Opatrovnictví v praxi MPSV č. - A2022/1088-SP/PC 1 den/8 hodin
Pohybové aktivity ve stáří MPSV - 2016/0354-PC/SP/PP ukončena 1 den/6 hodin
Pohybové aktivity ve vyšším věku MPSV - č. 2016/0077-PC/SP/PP ukončena 1 den/8 hodin
Poradenský proces a budování poradenského vztahu v sociální práci MPSV - č. 2015/0280-SP ukončena 1 den/8 hodin
Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0355-SP ukončena 1 den/6 hodin
Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol MPSV - č. A2020/0374-SP 1 den/6 hodin
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou) MPSV - č. A2019/0844-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými MPSV - 2015/1010-PC/SP ukončena 1 den/6 hodin
Případová práce s klientem - kasuistický seminář MPSV č. 2015/0110-SP ukončena 1 den/6 hodin
Případové konference I. - příprava a průběh konference MPSV - č. 2013/0650-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/7 hodin
Případové konference II. - jak vést případové konference MPSV - č. 2013/0652-SP/VP akreditace ukončena 1 den/7 hodin
Případové konference III. MPSV - č. 2013/1280-SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Psychologická první pomoc a intervence v krizi MPSV - č. A2022/0830-SP/PC 1 den/6 hodin
Rizikové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež MPSV – č. A2024/0037-SP 1 den/8 hodin
Rizikoví rodiče a rizikové děti MPSV - č. A2021/0860-SP/PC 1 den/6 hodin
Sociálně psychologické aspekty vedení sociálního šetření MPSV - č. 2012/1107-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Sociálně rizikové chování v dětském věku jako maladaptivní strategie naplnění potřeb dítěte MPSV č. - A2022/0143-SP/PC 1 den/6 hodin
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí MPSV - č. 2016/0494-SP ukončena 1 den/6 hodin
Sociální ekonomika a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce MPSV – č. A2024/0030-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Sociální práce s jednotlivcem - úvod do tématu MPSV č. - A2021/0017-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální práce s klientem v duševní krizi neakreditováno 1 den/6 hodin
Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova MPSV - č. A2022/0781-SP/VP 1 den/8 hodin
Sociální práce s manipulativními rodiči MPSV - č. A2021/1355-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s ohroženým dítětem I. MPSV - č. 2016/1110-SP ukončena 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou I. MPSV - č. 2016/0249-SP/VP ukončena 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou II. – vedení rozhovoru s rodiči MPSV - č. 2013/0200-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou III. - jak komunikovat a pracovat s dítětem, jehož rodiče se rozcházejí, rozvádějí MPSV - č. 2015/0918-SP ukončena 23. 9. 2019 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou IV. - jak komunikovat a pracovat s rodiči, kteří se rozcházejí, rozvádějí MPSV - č. 2015/0919-SP ukončena 23. 9. 2019 1 den/6 hodin
Socioterapie v sociální práci MPSV - č. 2010/337-SP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Speciální techniky při práci s dětským klientem I. MPSV - č. 2012/1108-PC/SP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Speciální techniky při práci s mladistvými MPSV - č. 2014/0539-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s romskou menšinou MPSV – č. A2021/0861-SP/PC 1 den/6 hodin
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky) MPSV - č. A2020/0003-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Specifika sociální práce s romskou rodinou MPSV - č. 2015/1011-PC/SP ukončena 1 den/6 hodin
Supervize v sociální oblasti neakreditováno 1 den/6 hodin
Techniky sociální práce jako nástroj komunikace s klientem MPSV - č. A2020/1082-SP 1 den/6 hodin
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit zvládnout nepříznivou sociální situaci MPSV - č. A2020/0023-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Úvod do adiktologie a práce s rodinnými příslušníky MPSV - č. A2022/0144-SP/PC 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů MPSV - č. 2016/0997-PC/SP/PP ukončena 1 den/6 hodin
Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi MPSV - č. 2015/1009-PC/SP ukončena 1 den/6 hodin
Úvod do teorie a metod sociální práce MPSV - č. 2011/0393-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem v podmínkách a prostředí OSPOD MPSV č. - A2022/0383-SP 1 den/6 hodin
Vybrané problémy sociální práce na obcích MPSV - č. 2016/1112-SP ukončena 1 den/6 hodin
Vyhodnocování potřeb dítěte - úvod do problematiky MPSV - č. 2014/0859-SP akreditace zkončena 1 den/6 hodin
Využití kreativních technik pro poznání dětského klienta MPSV č. - A2024/0371-SP/PC 1 den/6 hodin
Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou MPSV - č. A2021/0864-SP 2 dny/12 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2019/0652-PC/PP 1 den/8 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání II. MPSV č. - A2019/0306-PC/PP 1 den/8 hodin
Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v sociální práci s rodinou MPSV - č. A2019/1319-SP - ukončena 1 den/6 hodin
Základy krizové intervence MPSV - č. 2014/0365-PC/SP/VP/PP - akreditace ukončena 2 dny/16 hodin
Základy sociální práce s osobami bez přístřeší MPSV - č. A2020/1115-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni MPSV - č. 2014/0543-PC/SP/PP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2018/0200-SP/VP - ukončeno 6 hodin/1 den
Sociální služby
Hranice při práci v sociálních službách MPSV – č. A2020/0582-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Individuální plánování průběhu sociální služby MPSV - č. 2010/321-PC/SP/VP - akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Individuální plánování průběhu sociální služby v praxi MPSV - č. A2022/1182-SP/PC 1 den/8 hodin
Jak bezpečně zvládat rizika v sociálních službách MPSV- č. A2023/0134-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak pomoci seniorům zvládnout pobyt v zařízení sociálních služeb MPSV - č. 2015/1008-PC/SP/VP ukončena 1 den/8 hodin
Klient s mentálním či jiným zdravotním postižením v sociálních službách MPSV - č. 2010/1139-PC akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Motivační prvky při sociální práci se seniory MPSV č. - A2022/0601-SP/PC 1 den/8 hodin
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb MPSV - č. 2010/327-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Příprava na inspekci sociálních služeb MPSV - č. 2010/330-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Profesionální etické chování a jeho uplatnění v pomáhajících profesích MPSV č. - A2022/0773-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální služby - teorie a praxe pro státní správu a samosprávu MPSV č.- A2021/0396-SP/VP 1 den/6 hodin
Úvod do práce klíčového pracovníka MPSV - č. 2015/0912-PC/SP ukončena 1 den/8 hodin
Základní aspekty paliativní a hospicové péče v sociálních službách MPSV - č. A2023/0997-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe MPSV - č. 2015/0328-PC/SP/VP ukončena 1 den/6 hodin
Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Bazální stimulace I. - základní kurz MPSV č. 2014/0742-PC/SP ukončena, mezinárodní certifikát 2 dny/24 hodin
Bazální stimulace II. - nástavbový kurz MPSV č.2014/0741-PC/SP/PP ukončena, mezinárodní certifikát 2 dny/16 hodin
Bazální stimulace III. - prohlubující kurz mezinárodní certifikát 1 den/8 hodin
Druhy zdravotního postižení I. MPSV - č. 2011/0383-PC/SP/VP - akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Druhy zdravotního postižení II. MPSV - č. 2011/0384-PC/SP/VP - akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Druhy zdravotního postižení III. MPSV - č. 2011/1205-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Fyziologické procesy stárnutí, poruchy chování a psychologické zvláštnosti ve stáří Akreditace APSS ČR ukončena 1 den/6 hodin
Gerontopsychiatrie Akreditace APSS ČR ukončena 2 dny/12 hodin
Komunikace pro zdravotní sestry akreditace APSS ČR ukončena 1 den/6 hodin
Péče o klienty v postcovidovém stavu MPSV - č. A2022/0838-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
První pomoc pro sociální pracovníky ve veřejné správě a sociálních službách MPSV A2023/0705-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk MPSV č. 2014/1143-PC/SP/VP/PP akreditace ukončena 1 den/7 hodin
Standardy ošetřovatelského procesu v zařízeních sociálních služeb Akreditace ČAS, APSS ukončena 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky zdravotního postižení MPSV č. - A2020/0994-SP/PC 1 den/8 hodin
Výživa seniorů Akreditace APSS ukončena 1 den/6 hodin
Zdravotní a psychosociální přínos sexuální aktivity v seniorském věku MPSV č. - A2022/0774-SP/PC 1 den/8 hodin
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design