Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Firemní kultura, administrativa a projektové řízení
Písemná komunikace I. - normy, úprava písemností a čeština v úředním styku MV - č. AK/PV-407/2018 1 den/6 hodin
Legislativa
Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže MPSV - 2015/0692-SP ukončena, MV - AK/PV-408/2018 1 den/6 hodin
Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže MV - AK/PV-408/2018 1 den/6 hodin

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Legislativa
Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2018/0198-SP/VP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické jevy
Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém MPSV - č. A2018/0442-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0352-SP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a dospívajících I. MPSV - č. A2019/0471-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a mládeže II. MPSV - č. A2018/0199-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Psychopatologie I. MPSV - č. 2016/1111-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace MPSV ČR - č. A2019/0339-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny MPSV ČR - č. A2018/0724-SP/PC/VP a MV ČR -č. AK/PV-587/2018 2 dny/12 hodin
Sociálně patologické projevy chování dětí MPSV - č. 2016/0399-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací I. MPSV - č. 2016/1086-PC 1 den/8 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací II. MPSV č. - 2016/1087-PC 1 den/8 hodin
Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví A2018/0718-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta kurz je podán k akreditaci 1 den/6 hodin
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit MPSV - č. A2018/0180-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak motivovat klienta v sociální službě MPSV č. A2018/0181-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek MPSV - č. A2019/0877-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Konflikty s klienty a jejich řešení kurz je podán k akreditaci 1 den/6 hodin
Nácvik a využití relaxačních technik pro pracovníky pomáhajících profesí MPSV - č. A2018/0483-PS/PC/VP 1 den/8 hodin
Obrana proti manipulaci MPSV - č. 2015/0433-PC/SP/VP/PP ukončena, kurz je podán k akreditaci 1 den/6 hodin
Pozitivní myšlení a práce se stresem MPSV - č. A2019/1059-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Prevence syndromu vyhoření MPSV - č. A2019/0931-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Psychohygiena a relaxační techniky MPSV - č. 2015/0917-PC/SP/VP/PP 2 dny/12 hodin
Psychosociální a komunikační dovednosti MPSV - č.2015/1125-PC/SP/VP/PP 2 dny/12 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou MPSV - č. A2018/0354-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Týmová spolupráce a motivace týmu Kurz je podán k akreditaci 2 dny/12 hodin
Vedení náročných rozhovorů s klienty MPSV - č. 2015/0435-PC/SP/VP/PP ukončena, kurz je podán k akreditaci 1 den/8 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem MPSV - č. A2019/0538-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Vliv emocí na komunikaci - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace A2018/0713-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Základy jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) MPSV - č. A2018/0179-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Zvládání stresu a stresové zátěže MPSV - č. A2019/0591-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Sociální péče a dávkové systémy
Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi MPSV - č. A2019/0470-SP 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči MPSV - č. A2019/0527-SP/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce
Co je aktivizace a kterou zvolit pro klienta MPSV - č. A2018/0178-SP/PC 1 den/8 hodin
Cvičení paměti u seniorů I. MPSV č. - 2016/0356-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Cvičení paměti u seniorů II. MPSV - č. 2016/0998-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV č. - A2019/0143-SP 1 den/6 hodin
Koučovací přístup v praxi sociální práce I. MPSV - č. 2016/0495-SP 2 dny/12 hodin
Paměťový trénink s využitím výtvarných technik - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2017/0098-PC 1 den/8 hodin
Pohybové aktivity ve stáří MPSV - 2016/0354-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Pohybové aktivity ve vyšším věku MPSV - č. 2016/0077-PC/SP/PP 1 den/8 hodin
Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0355-SP 1 den/6 hodin
Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými MPSV - 2015/1010-PC/SP 1 den/6 hodin
Rizikoví rodiče a rizikové děti I. MPSV - č. 2016/0250-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí MPSV - č. 2016/0494-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním MPSV - č. A2018/0379-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova MPSV - č. A2018/0351-SP/VP 1 den/8 hodin
Sociální práce s manipulativními rodiči A2017/0669-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s ohroženým dítětem I. MPSV - č. 2016/1110-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou I. MPSV - č. 2016/0249-SP/VP 1 den/6 hodin
Specifika sociální práce s romskou rodinou MPSV - č. 2015/1011-PC/SP 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů MPSV - č. 2016/0997-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi MPSV - č. 2015/1009-PC/SP 1 den/6 hodin
Vybrané problémy sociální práce na obcích MPSV - č. 2016/1112-SP 1 den/6 hodin
Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou MPSV - č. 2016/0493-PC/SP 2 dny/12 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2019/0652-PC/PP 1 den/8 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání II. MPSV č. - A2019/0306-PC/SP 1 den/8 hodin
Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace A2018/0611-SP/PC 1 den/8 hodin
Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2018/0200-SP/VP 6 hodin/1 den
Sociální služby
Individuální plánování průběhu sociální služby v praxi MPSV - č. A2018/0564-SP/PC 1 den/8 hodin
Lidská práva a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách MPSV - č. A2019/0829-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace MPSV - č. A2019/0826-SP/PC/VP 1 den/8 hodin

ČAS

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Vánoční slosovací soutěž

    V období od 1. 11. 2019 do 16. 12. 2019 probíhá v obou Regionálních kancelářích společnosti VÁNOČNÍ SLOSOVACÍ SOUTĚŽ a to ve dvou kolech. První kolo proběhne na všech otevřených kurzech jednotlivých RK, kde vylosovaný výherce získá věcnou cenu a jeho slosovací lístek postoupí do druhého kola společně se všemi ostatními. Vylosování druhého kola slosovací soutěže proběhne v RK Praha a v RK Olomouc na posledním otevřeném kurzu v roce 2019. V každé RK budou vylosování v závěru kurzu 3 výherci. První vylosovaný obdrží dárkový poukaz na pobyt v některém ze spolupracujících hotelů, druhý vylosovaný obdrží volnou poukázku na dvoudenní relaxační kurz z nabídek jednotlivých RK a třetí vylosovaný obdrží poukázku na jednodenní kurz z nabídky otevřených kurzů dle vlastního výběru. Bližší informace a podmínky soutěže budou vyvěšeny a k dispozici v našich RK. více zde ...
  • Novinky v naší nabídce

    V naší podzimní nabídce naleznete opět oblíbené dvoudenní výjezdové kurzy s novými tématy i nově akreditované kurzy více zde ...
  • Nabídka vzdělávání pěstounů na rok 2020

    Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design