Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Smluvní podmínky

 

1. Objednavatel akceptuje nabídku pořadatele a závazně přihlašuje pracovníka(y) k účasti na vzdělávací akci.

2. Smluvní vztah vzniká podpisem závazné přihlášky objednavatelem a doručením této závazné přihlášky poskytovateli poštou, v případě zaslání přihlášky prostřednictvím webu a  nebo e-mailem vzniká smluvní vztah doručením.

3. Ceny vzdělávacích akcí jsou cenami smluvními a jsou uvedeny včetně DPH. Akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH. 

4. Objednavatel se zavazuje uhradit platbu převodem nejpozději 5 dní před konáním kurzu na číslo účtu poskytovatele nebo v hotovosti přímo na kurzu. V případě, že nebude zálohová platba uhrazena, obdrží účastník na kurzu fakturu, která bude mít 15denní splatnost. Při platbě převodem uveďte variabilní symbol akce, v případě účasti na více vzdělávacích akcích je nutné provést platby jednotlivě. Daňový doklad o zaplacení obdrží účastníci u prezence.

5. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. Přijetí přihlášky zaslané písemně poštou poskytovatel nepotvrzuje, potvrzovány jsou pouze přihlášky zaslané prostřednictvím webu nebo zaslané e-mailem na adresy jednotlivých Regionálních kanceláří.

6. Přihlášku je možno stornovat 5 dní před konáním akce. Při pozdějším stornování se účastnický poplatek nevrací. Objednavatel může vyslat náhradníka. U výjezdových kurzů jsou stanoveny speciální stornovací podmínky, které jsou uvedeny v informacích o kurzu.

7. V případě překročení kapacity kurzu bude nabídnut náhradní termín. Pokud nebude termín objednavateli vyhovovat, bude platba vrácena na účet objednavatele.

8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu programu v rámci vzdělávací akce, změnu termínu vzdělávací akce, lektora a přednáškového sálu.

9. Dojde-li ke zrušení kurzu v den konání kurzu, poskytovatel nehradí náklady spojené s vysláním účastníka.

 
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design