Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů

podrobné vyhledávání kurzu
skrýt
Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Alternativní a augmentativní komunikace MPSV - č. 2010/316-PC/SP - akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Alternativní a augmentativní komunikace II. MPSV - č. 2011/1203-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem MPSV - č. 2014/1179-SP 1 den/6 hodin
Efektivní komunikace po telefonu neakreditováno 1 den/6 hodin
Efektivní komunikace s klientem I. MPSV - č. 2010/1213-PC/SP/VP - akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Efektivní komunikace úředníka neakreditováno 1 den/6 hodin
Focusing a jeho využití při práci s klientem MPSV - č. 2010/320-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit MPSV - č. A2018/0180-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak motivovat klienta v sociální službě MPSV č. A2018/0181-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak zvládat a komunikovat s klienty a jejich rodinami v náročných životních situacích MPSV - č. 2013/1647-PC/SP/VP akreditace ukončena 2 dny/12 hodin
Jednání s klientem s agresivním chováním - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0138-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Jednání s klienty s problémovým chováním MPSV - č. 2015/0329-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Jednání s nekomunikujícím klientem MPSV - č. 2012/1321-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Komunikace a emoční inteligence I. MPSV - č. 2011/1202-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Komunikace kurátorů při práci s adolescenty neakreditováno 1 den/6 hodin
Komunikace s klientem postiženým demencí I. MPSV - č. 2010/1214-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Komunikace s klientem v duševní krizi MPSV - č. 2010/325-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Komunikace s klienty užívajícími návykové látky MPSV - č. 2015/0279-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Komunikace s těžce nemocným klientem Akreditace APSS ukončena 1 den/6 hodin
Komunikace v týmu a řešení složitých situací MPSV - č. 2014/0368-PC/SP/VP/PP akreditace ukončena 2 dny/16 hodin
Nácvik a využití relaxačních technik pro pracovníky pomáhajících profesí MPSV - č. A2018/0483 1 den/8 hodin
Obrana proti manipulaci - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0433-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Praktický výcvik jednání s klientem MPSV - č. 2012/1546-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/8 hodin
Prevence a řešení náročných situací v péči o seniory MPSV - č. 2014/0538-PC/SP/VP/PP akreditace ukončena 1 den/8 hodin
Prevence syndromu vyhoření - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0139-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Psychohygiena a relaxační techniky MPSV - č. 2015/0917-PC/SP/VP/PP 2 dny/12 hodin
Psychohygiena v práci úředníka MV - AK/PV-197/2014 akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Psychosociální a komunikační dovednosti MPSV - č.2015/1125-PC/SP/VP/PP 2 dny/12 hodin
Řešení konfliktních situací s klientem - úvod do problematiky MPSV - 2015/0140-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Řešení konfliktních situací v rodině neakreditováno 1 den/4 hodiny
Řešení náročných situací a sebeobrana v praxi úředníka MV - kurz je podán k akreditaci 1 den/6 hodin
Sociálně psychologický výcvik MPSV - č. 2010/706-PC/SP/VP akreditace ukončena 6 dnů/48 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou MPSV - č. A2018/0354-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Specifika komunikace se seniory MPSV - č. 2015/0281-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Týmová spolupráce MPSV - č. 2013/1164-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/8 hodin
Typologie klientů a zvládací strategie - úvod do problematiky MPSV - č. 2011/0392-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Uplatnění asertivity při jednání s klienty - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0141-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Vedení náročných rozhovorů s klienty MPSV - č. 2015/0435-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Vedení rozhovoru s dětským klientem MPSV - č. 2014/1182-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Využití mediace v sociální práci s rodinou neakreditováno 2 dny/12 hodin
Základy jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) MPSV - č. A2018/0179-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Základy komunikace a sociální práce s mladistvými MPSV - č. 2014/0542-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním MPSV - č. 2013/1163-PS/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Základy pozitivní psychologie v praxi MPSV - č. 2013/1279-SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Základy profesního přístupu ke klientům se zdravotním postižením MPSV - č. 2011/0389-PC/SP/VP akreditace ukončena 1 den/6 hodin
Zvládání stresu a stresové zátěže MPSV - č. 2014/1183-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin

Zobrazit všechny oblasti
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design