Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Sociální práce
Agrese u dětí a mládeže MPSV č. - A2022/1158-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor MPSV - č. A2019/1209-SP/PC 1 den/8 hodin
Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci MPSV - č. A2021/0702-SP/PC 1 den/6 hodin
Identita dítěte v náhradní rodinné péči a kontakt dítěte s biologickou rodinou MPSV č. A2022/0515-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV č. - A2023/1297-SP 1 den/6 hodin
Krizové situace v rodině očima dítěte MPSV č. - A2022/0127-SP/PC 1 den/6 hodin
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme? MPSV č. - A2021/1356-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Motivační rozhovory a jejich využití v sociální práci MPSV č. - A2022/1185-SP/PC 1 den/8 hodin
Opatrovnictví v praxi MPSV č. - A2022/1088-SP/PC 1 den/8 hodin
Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol MPSV - č. A2020/0374-SP 1 den/6 hodin
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou) MPSV - č. A2019/0844-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Psychologická první pomoc a intervence v krizi MPSV - č. A2022/0830-SP/PC 1 den/6 hodin
Rizikoví rodiče a rizikové děti MPSV - č. A2021/0860-SP/PC 1 den/6 hodin
Sociálně rizikové chování v dětském věku jako maladaptivní strategie naplnění potřeb dítěte MPSV č. - A2022/0143-SP/PC 1 den/6 hodin
Sociální práce s jednotlivcem - úvod do tématu MPSV č. - A2021/0017-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova MPSV - č. A2022/0781-SP/VP 1 den/8 hodin
Sociální práce s manipulativními rodiči MPSV - č. A2021/1355-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s romskou menšinou MPSV – č. A2021/0861-SP/PC 1 den/6 hodin
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky) MPSV - č. A2020/0003-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Techniky sociální práce jako nástroj komunikace s klientem MPSV - č. A2020/1082-SP 1 den/6 hodin
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit zvládnout nepříznivou sociální situaci MPSV - č. A2020/0023-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Úvod do adiktologie a práce s rodinnými příslušníky MPSV - č. A2022/0144-SP/PC 1 den/6 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem v podmínkách a prostředí OSPOD MPSV č. - A2022/0383-SP 1 den/6 hodin
Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou MPSV - č. A2021/0864-SP 2 dny/12 hodin
Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v sociální práci s rodinou MPSV - č. A2019/1319-SP 1 den/6 hodin
Základy sociální práce s osobami bez přístřeší MPSV - č. A2020/1115-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin

Zobrazit všechny oblasti
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design