Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Sociální práce
Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor MPSV - č. A2019/1209-SP/PC 1 den/8 hodin
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat? MPSV - č. A2019/0843-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Co je aktivizace a kterou zvolit pro klienta MPSV - č. A2018/0178-SP/PC 1 den/8 hodin
Cvičení paměti u seniorů II. MPSV - č. 2016/0998-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Etopedický základ pro pracovníky v pomáhajících profesích MPSV - č. A2017/0392-SP/PC/PP 2 dny/16 hodin
Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV č. - A2019/0143-SP 1 den/6 hodin
Metody a techniky zjišťování názoru dítěte pro sociální pracovníky MPSV - č. A2017/0393-SP 2 dny/16 hodin
Paměťový trénink s využitím výtvarných technik - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2017/0098-PC 1 den/8 hodin
Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0355-SP 1 den/6 hodin
Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol MPSV - č. A2020/0374-SP 1 den/6 hodin
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou) MPSV - č. A2019/0844-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Psychologická první pomoc a intervence v krizi MPSV - č. A2018/0353-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním MPSV - č. A2018/0379-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova MPSV - č. A2018/0351-SP/VP 1 den/8 hodin
Sociální práce s manipulativními rodiči MPSV - č. A2017/0669-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s ohroženým dítětem I. MPSV - č. 2016/1110-SP 1 den/6 hodin
Specifika péče o osoby s demencí MPSV - č. A2019/1023-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky) MPSV - č. A2020/0003-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit zvládnout nepříznivou sociální situaci MPSV - č. A2020/0023-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů MPSV - č. 2016/0997-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Vybrané problémy sociální práce na obcích MPSV - č. 2016/1112-SP 1 den/6 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2019/0652-PC/PP 1 den/8 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání II. MPSV č. - A2019/0306-PC/PP 1 den/8 hodin
Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v sociální práci s rodinou MPSV - č. A2019/1319-SP 1 den/6 hodin
Vzpomínkové aktivity pro seniory MPSV - č. A2019/1025-SP/PC 1 den/6 hodin
Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace MPSV - č. A2018/0611-SP/PC 1 den/8 hodin
Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2018/0200-SP/VP 6 hodin/1 den

Zobrazit všechny oblasti
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Speciální nabídka - kurzy v Klatovech

    Ve spolupráci s organizaci Vše pro venkov zajišťujeme na podzim v Klatovech dva akreditované kurzy a to v těchto termínech: 18. 9. Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek a 24. 11. Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace. Pokud máte o některý kurz zájem, oslovte přímo organizátorku paní Martinu Formanovou, tel. č. 725 314 304 nebo napište na e-mail [email protected] Informace o kurzu naleznete na webu www.vseprovenkov.eu  více zde ...
  • Aktuální informace k realizaci kurzů - začínáme školit od 25. 5. 2020

    S ohledem na aktuální situaci začínáme opět realizovat kurzy od 25. května. Budou dodržena doporučená hygienická opatření a kurzy budou realizovány v menším počtu účastníků.  Měnili jsme termíny veškerých kurzů, které jsme plánovali v období do 24. 5. O změně termínu přihlášené účastníky informujeme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Aktuální informace naleznete také na našem webu v kalendáři kurzů. Prosíme o součinnost a prosíme vždy o brzké potvrzení náhradního termínu. Pokud máte zájem přihlášku stornovat, prosíme, abyste nás včas informovali.  Předem děkujeme.  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design