Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Sociálně patologické jevy
Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém MPSV - č. A2018/0442-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce MPSV - č. A2018/0352-SP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a mládeže I. MPSV - č. 2015/0434-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a mládeže II. MPSV - č. A2018/0199-SP/PC/VP 6 hodin/1 den
Psychopatologie I. MPSV - č. 2016/1111-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické projevy chování dětí MPSV - č. 2016/0399-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Vybrané kapitoly ze sociální patologie I. MPSV - č. 2015/0920-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací I. MPSV - č. 2016/1086-PC 1 den/8 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací II. MPSV č. - 2016/1087-PC 1 den/8 hodin

Zobrazit všechny oblasti
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design