Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Sociálně patologické jevy
Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém MPSV - č. A2018/0442-SP/PC/VP ukončena, kurz je podán k nové akreditaci 1 den/8 hodin
Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících MPSV č. - A2021/1357-SP/PC 1 den/6 hodin
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce MPSV - č. A2022/0782-SP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a dospívajících I. MPSV - č. A2019/0471-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Problematika závislostí jako sebepoškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce MPSV - č. A2020/0214-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Psychopatologie pro pomáhající profese MPSV č. - A2021/0703-SP/PC 1 den/8 hodin
Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace MPSV ČR - č. A2019/0339-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení MPSV - č. A2022/0355-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Vybrané kapitoly ze sociální patologie I. MPSV - č. A2022/0514-SP/PC 1 den/8 hodin

Zobrazit všechny oblasti
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design