Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Gender jako problémový fenomén dnešní doby MPSV - č. A2023/1296-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Jak efektivně komunikovat s klientem seniorského věku MPSV - č. A2019/1208-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta MPSV - č. A2021/0147-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit je ke změně při sociální práci MPSV - č. A2022/0575-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak motivovat ke změnám klienta i sebe MPSV č. - A2021/0862-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jednání s klienty s problémovým chováním MPSV - č. A2019/1207-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Konflikty s klienty a jejich řešení MPSV č. - A2021/0701-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Obrana proti manipulaci MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Podpora komunikačních dovedností dětí se speciálními potřebami v raném věku MPSV – č. A2020/0609-SP/PC/PP 2 dny/16 hodin
Pozitivní myšlení a práce se stresem MPSV - č. A2023/1300-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Prevence syndromu vyhoření MPSV - č. A2023/1298-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Psychohygiena a relaxační techniky MPSV - č. A2020/0375-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Psychosociální a komunikační dovednosti MPSV - č.A2021/0863-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou MPSV - č. A2022/0780-SP/PC//PP/VP 1 den/8 hodin
Týmová spolupráce a motivace týmu MPSV č. - A2019/1210-SP/PC/VP 2 dny/12 hodin
Uplatnění asertivity v komunikaci MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Vedení náročných rozhovorů s klienty MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem MPSV - č. A2023/1299-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Vedení rozhovoru s rodiči MPSV - č. A2020/0198-SP 1 den/6 hodin
Základy jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) MPSV - č. A2022/0496-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Zvládání stresu a stresové zátěže MPSV - č. A2023/0968-SP/PC/VP 1 den/6 hodin

Zobrazit všechny oblasti
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design