Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem MPSV - č. 2014/1179-SP 1 den/6 hodin
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit MPSV - č. A2018/0180-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak motivovat klienta v sociální službě MPSV č. A2018/0181-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jednání s klientem s agresivním chováním - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0138-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Jednání s klienty s problémovým chováním MPSV - č. 2015/0329-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Komunikace s klienty užívajícími návykové látky MPSV - č. 2015/0279-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Obrana proti manipulaci - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0433-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Prevence syndromu vyhoření - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0139-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Psychohygiena a relaxační techniky MPSV - č. 2015/0917-PC/SP/VP/PP 2 dny/12 hodin
Psychosociální a komunikační dovednosti MPSV - č.2015/1125-PC/SP/VP/PP 2 dny/12 hodin
Řešení konfliktních situací s klientem - úvod do problematiky MPSV - 2015/0140-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou MPSV - č. A2018/0354-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Specifika komunikace se seniory MPSV - č. 2015/0281-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Uplatnění asertivity při jednání s klienty - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0141-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Vedení náročných rozhovorů s klienty MPSV - č. 2015/0435-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Vedení rozhovoru s dětským klientem MPSV - č. 2014/1182-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Základy jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) MPSV - č. A2018/0179-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Zvládání stresu a stresové zátěže MPSV - č. 2014/1183-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin

Zobrazit všechny oblasti
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design