Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy osvobozeny od DPH

01. 07. 2018

Na základě vyjádření MPSV, které bylo zveřejněno dne 14. 11. 2013 na stránkách MPSV, jsou akreditované kurzy osvobozeny od DPH. 

Výňatek: "V případě, že právní subjekt provádí vzdělávání, které je akreditované a jehož obsah přímo souvisí s živností nebo povoláním, či se zaměřuje na získávání nebo udržování znalostí pro odborné účely, je ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty toto plnění (poskytování vzdělávání) osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně.

Tento právní názor sdílí i Ministerstvo financí. Dle vyjádření Ministerstva financí je dle aktuálního znění § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH od daně osvobozeno bez nároku na odpočet daně jak udržování, resp. rozšiřování znalostí, tak i získání nových znalostí pro výkon povolání (odborné účely). Dle vyjádření Ministerstva financí nejde jen např. o vzdělávání uchazečů o zaměstnání, ale i o zvýšení kvalifikace pracovníků v jejich současném oboru."

 
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design