Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu ON-LINE Prevence týrání a zneužívání osob AKCE 2+1
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 124050
Lektor Mgr. Vinklerová Marie, DiS.
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 29. 8. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV č. – A2022/0917-SP/PC/PP
Cíl kurzu Absolvent
- si osvojí základní teoretické poznatky z okruhu problematiky zneužívání, zanedbávání, týrání, špatného/zlého zacházení,
- získá informace o vhodném postupu v případě týrání s uceleným přehledem aktérů působících v této oblasti,
- pochopí, jakými druhy týrání jsou nejvíce ohroženy děti a stále rostoucí skupina seniorů a osob zdravotně postižených, kteří žijí v domácnostech nebo využívají pobytové sociální služby,
- pochopí, jaké jsou nejvýznamnější rizikové faktory, které mohou v této oblasti působit a možné způsoby prevence,
- rozšíří si vědomosti o možné prevenci a možnostech pomoci ze strany speciálních organizací, o možnostech prevence pracovního stresu v oblasti pomáhajících profesí.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.


Program:
1. Úvod do problematiky, druhy a formy násilí - osvětlení základních pojmů a specifika jednotlivých druhů a forem násilí. Nejzávažnější trestné činy. Násilí - syndrom CAN, syndrom EAN, známky týrání. Násilí uvnitř rodiny, tělesné týrání, aktivní tělesné týrání, zneužívání. Jejich projevy, podoby, příklady.
2. Týrání, zneužívání a domácí násilí na dětech - potřeby člověka. Legislativní rámec týrání a zneužívání dětí, práva dítěte, ochrana práv dítěte, syndrom CAN, právo a povinnost upozornit na domácí násilí. Úkoly OSPOD.
3. Špatné zacházení se starými lidmi - obecné známky EAN. Hlavní typy EAN. Známky týrání a zneužívání seniorů - fyzické, psychologické, finanční. Příčiny týrání seniorů. Možnosti nápravy a prevence.
4. Formy a následky psychického týrání, zneužívání a zanedbávání - psychické násilí páchané na dětech, další formy násilí. Emocionální týrání, typy emocionálního týrání a zneužívání. Následky v oblasti psychosociální i v chování. Projevy v oblasti profesní, partnerské, rodičovské, sociální. Domácí násilí páchané na ženách. syndrom týrané ženy, symptomy. Týrání mužů, nárůst agresivity žen. Řešení příkladů z praxe.
5. Možnosti prevence a pomoci obětem - uvedení možných příčin týrání a zneužívání v pobytových zařízeních - chronická přetíženost pečujících atd. Sociální a situační prevence - primární, sekundární, terciární prevence. Možnosti prevence - informovanost, odpovídající vzdělávání, etické aspekty, personální výběrové postupy, rozvoj výzkumu atd. Pomoc speciálních organizací, základní přehled organizací, formy služeb.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy, řešení příkladů z praxe.


Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design