Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu ON-LINE Lidská práva a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách ZRUŠENO
Tématická oblast Sociální služby
Variabilní symbol 221029
Lektor Mgr. Vaculová Markéta
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 7. 5. 2021 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2019/0829-SP/PC/VP
Cíl kurzu Absolvent se bude orientovat v lidských právech a bude rozumět oblastem ochrany lidských práv v podmínkách sociální služby. Rozvine své schopnosti podpořit vlastní vůli uživatele, získá základní znalosti o ZPLNOMOCŇOVÁNÍ osoby, bude podporovat uživatele v ochraně svých práv. Bude se lépe orientovat ve střetech zájmů a jejich prevenci či řešení, bude seznámen s limity sociální služby ve vztahu k právu uživatele na přiměřené riziko a právu na rozhodování klienta vs. omezení klienta. Porozumí problematice restrikcí i práci s institutem vážně míněného nesouhlasu. V rámci zplnomocňování a self-advokacy bude seznámen s pojmem transformace, detence a zákonných souvislostí.
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU (MS TEAMS)
Nejpozději den před konáním školení obdržíte na váš e-mail pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je Mgr. Markéta Vaculová.

Cílem kurzu je účastníkova orientace v lidských právech obecně, v uplatňování lidských práv uživatelů sociálních služeb, v principech ochrany práv klienta, základních principech transformace a to zejména v souvislosti s lidskými právy a důstojností. Stěžejní téma semináře je prevence a řešení střetů zájmů, podpora uživatele v uplatnění vlastní vůle, ochrana klienta před předsudky. Nosné téma je restriktivní opatření - omezování pohybu klientů v sociálních službách, práce s přiměřeným rizikem, právo na rozhodování. V rámci kurzu budou vyměněny příklady dobré a špatné praxe z oblasti běžné ochrany práv klientů v běžných provozech sociální služby, otázky přístup k důstojnosti. podpora, motivace a proces zplnomocňování osoby využívající sociální služby.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design