Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Motivační rozhovory a jejich využití v sociální práci AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 124051
Lektor PhDr. Kliment Pavel, Ph.D.
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 3. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV č. - A2022/1185-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program představuje motivační rozhovory jako respektovanou metodu podpory klienta a dosažení potřebných změn u klienta. Vysvětluje proces změny chování klienta, umožňuje zlepšit orientaci, kde se klient nachází ve svém uvažování a rozhodování o změně. Objasňuje, jak úspěšně pracovat s motivací s důrazem na spolupráci, respekt a zájem o klienta. Specifikuje, jak můžeme klientovi pomoci aktivizovat jeho zdroje a tím mu pomoci dosáhnout změny. Pozornost je věnována také podmínkám vedení motivačního rozhovoru, včetně práce se svojí sebereflexí a schopností zdravé empatie.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Absolvent
- získá základní znalosti a dovednosti, jak provázet klienta na cestě k žádoucí změně, jak pracovat s jeho vlastními zdroji.
- bude schopen orientovat se, kde se klient nachází ve svém uvažování a rozhodování o změně,
- porozumí principům motivačních rozhovorů a pochopí, jak spolupracovat s klientem a respektovat jeho osobnost s vysokou mírou porozumění a empatie pro jeho potřeby.

1. Úvod do problematiky motivačních rozhovorů
Úvod do problematiky, pojem motivace, co lidi motivuje, východiska metody motivačních rozhovorů, rogersovský přístup ke klientovi. Technická a vztahová komponenta motivačních rozhovorů. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. Proces změny klienta a úkoly pracovníka v jednotlivých fázích procesu změny
Proces změny klienta, jednotlivé fáze změny. Fáze cyklu změn – prekontemplace, kontemplace, rozhodování, akce, udržovací fáze, relaps. Úkoly pracovníka v jednotlivých fázích. Cvičení, diskuse a odpovědi na dotazy.
3. Základní principy motivačních rozhovorů
Základní principy motivačních rozhovorů – vyjadřování empatie, rozvíjení rozporů, vyhýbání se argumentaci, využití odporu, podpora schopností klienta.
4. Stručný přehled motivačních technik
Přehled a charakteristika motivačních technik – předávání rad, odstraňování překážek, nabídka výběru, snižování přitažlivosti, uplatňování empatie, zpětná vazba, vyjasňování cílů, aktivní pomoc. Cvičení, diskuse a odpovědi na dotazy.


Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design