Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu RK PRAHA Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci, AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 224061
Lektor Bc. Košťáková Alena
Pobočka Praha
Místo konání Regionální kancelář Praha, Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín (1. patro)
Datum konání 5. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 2300,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2021/0702-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na problematiku komunikace a práce s dospívajícími klienty. Obsahuje základní shrnutí informací z oblastí vývojové psychologie dospívajících a také o vybraných psychopatologických projevech v období adolescence. Pozornost je věnována především zásadám práce a efektivní komunikace s touto věkovou kategorií a jak vést rozhovor s dospívajícím klientem.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Absolvent získá základní orientaci v problematice komunikace a práce s dospívajícími klienty, získá základní znalosti z oblasti vývojové psychologie a psychopatologie mladistvých, seznámí se ze zásady práce s touto věkovou kategorií klientů, jak komunikovat s dospívajícími, jak jim umět naslouchat, vnímat řeč těla, volit vhodné otázky, jak efektivně vést rozhovor a navázat optimální vztah s dospívajícím klientem v rámci sociální práce. Interaktivními formami si bude moci procvičit vybrané poznatky v praxi.
1. Úvod do vývojové psychologie - specifikace dospívajícího klienta a období adolescence, jeho potřeby, hledání identity, navázání vztahu s dospívajícím, jak mu umožníme otevřeně se projevit, chyby v posuzování.
2. Psychopatologie období adolescence - zdroje zátěže u dospívajících, stres, deprese, úzkosti, poruchy chování, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, závislosti a další.
3. Komunikace s dospívajícími - pravidla otevřené komunikace s dospívajícími, zásady jednání, navázání kontaktu, komunikační dovednosti, aktivní naslouchání.
4. Vedení rozhovoru s dospívajícím - příprava na rozhovor, prostředí, podmínky, diagnostický rozhovor, otázky - přímé, nepřímé, projektivní, empatické, naslouchání, koučovací otázky, ukázky otázek, motivace ke spolupráci.
5. Diskuse, řešení příkladů z praxe, odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design