Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Specifika komunikace a sociální práce s romskou menšinou AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 224059
Lektor Bc. Surmajová Marcela
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 23. 8. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV – č. A2021/0861-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání poznatků z oblasti specifik chování romské menšiny, jejich odlišných vzorců chování a jednání v řadě oblastí. Především pak je program zaměřen na získání informací o odlišném komunikačním stylu a způsobu výchovy romských dětí, jak efektivně komunikovat s Romy a na pochopení odlišností komunikace s nimi. Formou řešení modelových situací si účastník uvědomí, jakou zvolit komunikační strategii s touto specifickou skupinou v rámci své sociální práce.
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.


1. Historie, která ovlivňuje způsob života Romů, jejich mentalitu, komunikaci a výchovu dětí - stručný historický přehled a mezníky, ovlivňující přistup Romů k životu. Jak ovlivnila historie mentalitu Romů, způsob výchovy dětí a komunikaci.
2. Romipen – identita Romů. Co je typicky "romské“, identita jako jedno z romských traumat, základní hodnoty a vzorce chování, rituální čistota, mentalita Romů, specifické projevy v různých oblastech života. Pověry a náboženství.
3. Specifika komunikace při práci s Romy a Romskými dětmi - odlišný komunikační styl, odlišné vzorce chování a jednání, charakteristické rysy v komunikaci. Doporučení pro úspěšnou komunikaci, specifický komunikační styl v používání řeči těla. Příklady z praxe, cvičení, diskuse.
4. Specifika ve výchově dětí - Specifické aspekty ve výchově dětí – velká láska k dětem, volnější výchova, výchova celou komunitou, osvojování si pozorováním a napodobováním, skupinová soudružnost, absence odměn, nižší nároky.
5. Jak efektivně komunikovat s romskou menšinou v praxi - Řešení modelových situací a příkladů z praxe. Diskuse, shrnutí.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design