Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci, AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 224049
Lektor Bc. Košťáková Alena
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 25. 6. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2021/0702-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na problematiku komunikace a práce s dospívajícími klienty. Obsahuje základní shrnutí informací z oblastí vývojové psychologie dospívajících a také o vybraných psychopatologických projevech v období adolescence. Pozornost je věnována především zásadám práce a efektivní komunikace s touto věkovou kategorií a jak vést rozhovor s dospívajícím klientem.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Absolvent získá základní orientaci v problematice komunikace a práce s dospívajícími klienty, získá základní znalosti z oblasti vývojové psychologie a psychopatologie mladistvých, seznámí se ze zásady práce s touto věkovou kategorií klientů, jak komunikovat s dospívajícími, jak jim umět naslouchat, vnímat řeč těla, volit vhodné otázky, jak efektivně vést rozhovor a navázat optimální vztah s dospívajícím klientem v rámci sociální práce. Interaktivními formami si bude moci procvičit vybrané poznatky v praxi.
1. Úvod do vývojové psychologie - specifikace dospívajícího klienta a období adolescence, jeho potřeby, hledání identity, navázání vztahu s dospívajícím, jak mu umožníme otevřeně se projevit, chyby v posuzování.
2. Psychopatologie období adolescence - zdroje zátěže u dospívajících, stres, deprese, úzkosti, poruchy chování, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, závislosti a další.
3. Komunikace s dospívajícími - pravidla otevřené komunikace s dospívajícími, zásady jednání, navázání kontaktu, komunikační dovednosti, aktivní naslouchání.
4. Vedení rozhovoru s dospívajícím - příprava na rozhovor, prostředí, podmínky, diagnostický rozhovor, otázky - přímé, nepřímé, projektivní, empatické, naslouchání, koučovací otázky, ukázky otázek, motivace ke spolupráci.
5. Diskuse, řešení příkladů z praxe, odpovědi na dotazy.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design