Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu STRAŠKOV-VODOCHODY Kurz Vedení náročných rozhovorů s klienty a kurz Uplatnění asertivity v komunikaci - DVOUDENNÍ KURZ v hotelu AMÁLKA Straškov-Vodochody OBSAZENO
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 224052
Lektor Mgr. Horká Lucie (Mucalová)
Pobočka Praha
Místo konání hotel AMÁLKA, Straškov - Vodochody
Datum konání 19. 6. 2024 - 20. 6. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 10:00 - 14:00
Časový rozsah 2 dny/14 hodin
Cena 5200,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP, MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP
Cílová skupina Kurz je určen především pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytující sociální službu a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu Místo konání kurzu: hotel AMÁLKA Straškov - Vodochody č. 24. Hotel Amálka je umístěný v klidné malebné vesničce Straškov-Vodochody vzdálené 7 Km od Roudnice nad Labem a 20 min jízdy od Prahy.
Informace o hotelu naleznete na http://www.hotel-amalka.cz
https://www.facebook.com/HOTEL.AMALKA/

Čas konání kurzu:
19. 6. 2024 zahájení v 10:00 hodin, prezence od 9:30 hodin
20. 6. 2024 ukončení kurzu 14:00 hodin

Upozorňujeme Vás na upřesnění smluvních podmínek u tohoto kurzu:
- V případě storna přihlášky více jak 35 dnů před kurzem je storno bez poplatku
- 35 dnů před kurzem a méně se hradí storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu.

Cena zahrnuje: ubytování (dvoulůžkový nebo třílůžkový pokoj), stravování, 1. den kurzu odpolední pobyt v areálu wellness hotelu - k dispozici zdarma vyhřívaný bazén, vířivka. Je možné dokoupit si další služby - např. masážní křeslo, masáže, saunu, k dispozici jsou tenisové kurty.

Doporučujeme si vzít s sebou: plavky, župan, vhodnou obuv do wellness.

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování dvou jednodenních kurzů

1. den - Kurz Vedení náročných rozhovorů s klienty - 8 vyučovacích hodin
MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP
Absolvent získá základní znalosti a dovednosti jak vést rozhovor s klientem, jak se co nejlépe připravit na rozhovor, aby splnil svůj účel, jak co nejlépe zabezpečit podmínky pro vedení rozhovoru, jak odhadnout typ svého komunikujícího partnera. Pochopí, jaký je efektivní způsob komunikace a to jak verbální či neverbální, jak se vyvarovat nejčastějších prohřešků v dialogu a jak, použitím vhodných otázek a využitím znalostí signálů řeči těla, co nejlépe zvládnout obtížné situace v rozhovoru.
1. Příprava na náročný rozhovor - jak se připravit na náročný rozhovor, cíl rozhovoru, co potřebuji zjistit či získat, podmínky vedení rozhovoru, časté hodnotící chyby v jednání, jak odhadnout typ svého komunikujícího partnera, charakteristika klienta, nejčastější chyby při vedení rozhovoru.
2. Zákonitosti úspěšné komunikace - komunikační proces, základní prvky a principy komunikačního procesu, komunikační vazby z hlediska transakční analýzy, význam signálů řeči těla a reakce na ně, základní principy efektivní komunikace. Neverbální komunikace . Komunikační dovednosti v rozhovoru.
3. Vedení rozhovoru - Podmínky vedení rozhovoru, umění aktivního naslouchání, jak se vyvarovat chyb, nejčastější chyby při vedení rozhovoru, přehled vhodných otázek v dialogu, destruktivní činitelé v komunikaci. Využití znalostí signálů řeči těla. Cvičení, nácvik simulovaných situací, řešení příkladů z praxe.
4. Zvládání obtížných situací v rozhovoru - taktiky v jednání lidí, námitky a jejich řešení, nedorozumění či nepochopení výroků, moment vypjatých emočních projevů, reakce na osobní útoky, znalost asertivní mluvy jako předpoklad úspěšného řešení konfliktu. Trénink, nácvik simulovaných situací, řešení příkladů z praxe.


2. den - Kurz Uplatnění asertivity v komunikaci - 6 vyučovacích hodin
MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP
Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí o možnostech asertivního způsobu komunikace při zdravém sebeprosazování a bez porušování práv druhého. Cílem programu je naučit, jak vyjadřovat své pocity v přímé komunikaci, především v situacích, kdy je s námi manipulováno. Vzdělávací program umožňuje osvojit si jednotlivé asertivní práva a techniky, osvojit si způsoby řešení konfliktů důstojným způsobem, zvládat své emoce a snažit se pochopit toho druhého. Účastníci pochopí, v čem spočívá obtížnost asertivní komunikace a interaktivní formou si vyzkouší řešení simulovaných situací, naučí se aplikovat asertivní způsob chování v rámci své komunikace.
1. Úvod do asertivity a způsobů chování lidí - obecné vymezení pojmu asertivity, základní typy chování lidí, charakteristika, typ chování a životní postoj, co ovlivňuje lidské chování a jednání, projevy manipulativního chování.
2. Zákonitosti úspěšné komunikace - základní prvky komunikačního procesu, životní postoj jedince, převaha stylu chování dítě, rodič, dospělý, záměna věcné a vztahové roviny, řeč těla, umění aktivního naslouchání. Postup a vyvarování se chyb, asertivita při řešení náročných situací. Příklady z praxe.
3. Základní asertivní práva a techniky.
Agresivní a pasivní mluva. Asertivní práva a pověry, asertivní povinnosti, charakteristika jednotlivých technik, ukázka, příklady z praxe.
4. Asertivita v praxi - asertivní řešení konfliktů, využití asertivity při vyjádření kritiky, při přijímání kritiky, osvojování si asertivních technik, řešení simulovaných situací.
5. Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.


Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design