Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu RK PRAHA Agrese u dětí a mládeže AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 224032
Lektor Bc. Košťáková Alena
Pobočka Praha
Místo konání Regionální kancelář Praha, Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín (1. patro)
Datum konání 21. 6. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 2300,- Kč
Akreditace MPSV č. - A2022/1158-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a s rodinami, dále pak pěstounům. Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům základní vhled do problematiky. Účastník si osvojí definice, klíčové pojmy. Vysvětlíme si, co je to agrese a agresivita, co agresivitu u dětí vyvolává, jaké stupně a druhy agresivity rozeznáváme. Budeme se zabývat funkcí agrese a typy agresivního chování, biologickými předpoklady agresivity. Dále probereme postupy, jak pomoci agresivním dětem, doporučení, jak u dítěte agresivitu eliminovat. Účastníci se dovědí, jak předávat podstatné informace rodičům a jak je podporovat. Ukážeme si konkrétní metody a hry pro zvládání agrese u dětí. Lektor bude rozebírat konkrétní kauzistiky.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb, pěstounům a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.


Kurz je organizován ve spolupráci s organizací Dítě, rodič, prarodič, která je nositelem akreditace kurzu.

1. Agresivita a agrese.
2. Agrese v ontogenezi.
3. Příčiny agresivity, Matějčkova charakteristika příčin agrese.
4. Agrese a její původ v rodině.
5. Agrese v praxi.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.


Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design