Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ONLINE Poruchy osobnosti a chování u dospělých NOVINKA, AKCE 2+1
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 123050
Lektor PhDr. Kliment Pavel, Ph.D.
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 7. 9. 2023 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2022/1183-SP/PC/PP
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní orientaci v problematice poruch osobnosti a chování klientů. Tyto základní znalosti povedou k lepšímu porozumění situaci klienta, efektivnější komunikaci s ním, ke specifické intervenci a pomoci s ohledem na psychické možnosti klienta a jeho rozvoj. Vzdělávací program seznamuje účastníky s jednotlivými okruhy poruch a jejich zasazením do Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10. Účastníci budou mít možnost porozumět základním příčinám vzniku těchto poruch, seznámí se s jejich typickými projevy v chování, v komunikaci a prožívání klientů. Tyto znalosti absolventům umožní hlouběji chápat chování a potřeby svých klientů a zvolit odpovídající způsoby komunikace a práce s nimi.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Absolvent
- získá základní orientaci o možných poruchách chování klientů,
- pochopí příčiny vzniku odlišností klientů způsobené různými vlivy,
- seznámí se s vybranými okruhy poruch, typickými projevy v chování, komunikaci a prožívání klientů,
- bude schopen lépe chápat chování a potřeby těchto klientů a zvolit odpovídající způsoby komunikace a práce s nimi.

1. Úvod do problematiky
Objasnění základních pojmů - porucha a změna osobnosti. Obecná charakteristika poruch osobnosti, příčiny vzniku a prevalence. Stručný přehled jednotlivých poruch osobnosti. Diskuse.
2. Specifické poruchy osobnosti
Charakteristika jednotlivých poruch osobnosti - paranoidní, schizoidní, dissociální porucha osobnosti, emočně nestálá osobnost, histroónská porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti, úzkostná porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti. Přetrvávající změny osobnosti - změna osobnosti po katastrofické události a změna osobnosti po duševním onemocnění. Specifika komunikace s klienty s uvedenými poruchami. Diskuse.
3. Návykové a impulzivní poruchy
Obecná charakteristika těchto poruch a jejich příčiny. Jednotlivé poruchy a jejich specifikace - patologické hráčství, patologické zakládání požárů, patologické kradení, trichotilománie. Jiné a návykové impulzivní poruchy splňující obecnou charakteristiku. Specifika komunikace s klienty s uvedenými poruchami. Diskuse a odpovědi na dotazy.
4. Poruchy pohlavní identity a poruchy sexuální preference
Obecná charakteristika těchto poruch a jejich možné příčiny. Jednotlivé poruchy a jejich specifikace - transsexualismus, transvestitismus dvojí role, porucha pohlavní identity v dětství, parafílie, fetišismus, fetišistický transvestitismus, exhibicionismus, voyerství, pedofilie, sadomasochismus, mnohočetné poruchy sexuální preference. Specifika komunikace s klienty s uvedenými poruchami. Diskuse a odpovědi na dotazy.
5. Psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací a další poruchy osobnosti
Obecná charakteristika těchto poruch, možné příčiny. Jednotlivé poruchy a specifikace - porucha sexuálního vyzrávání, ego-dystonní sexuální orientace, porucha sexuálních vztahů, zpracování somatických symptomů z psychických důvodů, předstíraná porucha. Specifika komunikace s klienty s uvedenými poruchami. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design