Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek ZRUŠENO
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 221072
Lektor Mgr. Traore Júsuf
Pobočka Praha
Místo konání Regionální kancelář Praha, Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín (1. patro)
Datum konání 19. 10. 2021 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2019/0877-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program seznamuje frekventanty s teoretickými, ale především praktickými aspekty komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek, a to především pro oblast neadiktologických sociálních služeb a sociální práce ve veřejné správě. Zaměření vzdělávacího programu akcentuje zejména ukotvení účastníků v orientaci typologie jednotlivých druhů a skupin omamných a psychotropních látek s přímou vazbou na chování a jednání uživatelů těchto látek. Současně nabízí základní pravidla pro zvládnutí bezpečné a v možné míře efektivní komunikace s těmito uživateli. Neopomenutelnou roli v komplexnosti vzdělávacího programu zastávají témata, která jsou komplementárně propojena s užíváním omamných a psychotropních látek (například otázka etiologie a projevy závislosti, specifikace práce s dětským uživatelem, seznámení s běžným dnem uživatele omamných a psychotropních látek, ukázka preventivních aktivit). Vzdělávací program nabízí základní ucelený vhled do situace uživatelů omamných a psychotropních látek, který je nedílnou součástí efektivní komunikace s těmito klienty.
Cílová skupina Kurz je určen především sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, pracovníkům úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytující sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

1. Základní terminologie - Vyjasnění a definice pojmu omamné a psychotropní látky, základní historické milníky, etiologie a typy závislostí včetně závislostního chování a jednání.
2. Rozdělení a klasifikace omamných a psychotropních látek - diferenciace omamných a psychotropních látek, a to včetně představení zástupců jednotlivých skupin, praktické ukázky, rozlišení a rozpoznávání různých projevů akutní intoxikace včetně důsledků dlouhodobého užívání s důrazem na náročnost identifikace.
3. Zásady komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek - definice základních pravidel včetně uvědomění si a identifikace vlastního potenciálu a limitů v oblasti komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek, specifika dětského uživatele. Řešení případů z praxe, diskuse.
4. Zneužívání omamných a psychotropních látek v kontextu a ukázky možných primárně-preventivních aktivit u dětí - seznámení s aparátem psychosociální sítě, omamné a psychotropní látky z pohledu zákonných restrikcí, omamné a psychotropní látky ve školách a školských zařízeních, testování omamných a psychotropních látek. Ukázky možných preventivních aktivit.
5. Diskuse, řešení případů z praxe, odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design