Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Jak efektivně komunikovat s klientem seniorského věku AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 221025
Lektor Mgr. Vaculová Markéta
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 23. 4. 2021 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2019/1208-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Kurz je zaměřen na získání základních znalostí o specifikách seniorského věku, specifikách chování a jednání seniorů a o možnostech, jak vést efektivní komunikaci se seniory a jak co nejlépe přizpůsobit komunikaci této skupině klientů. Kurz věnuje pozornost problematice naslouchání klientům a jak poznat, co má komunikující partner na mysli, jak pochopil naše sdělení, správnému vedení rozhovoru a použivání vhodných otázek, asertivní komunikaci a jejímu využití při manipulativním jednání ze strany klientů.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřad, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU.
Nejpozději den před konáním školení obdržíte na váš e-mail pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

1. Stárnutí, stáří a etika v jednání se seniory - úvod do gerontologické psychologie, vysvětlení základních pojmů, změny fyziologické, psychické, kognitivní.Vysvětlení pojmů etika, etiketa, vliv psych. změn, obtíže při vyrovnávání se s projevy stáří, jak pomoci překonat strach ze stárnutí.
2. Základy sociální komunikace - základní prvky komunikačního procesu, co ovlivňuje komunikaci mezi lidmi,verbální a neverbální komunikace - cvičení, aspekty ovlivňující vzájemnou komunikaci - životní postoj, transakční analýzy, záměna věcné roviny na vztahovou, zdravotní stav klienta.
3. Vedení rozhovoru a podmínky pro úspěšné jednání se seniorem - Druhy rozhovorů, fáze, cíl a záměr rozhovoru, osobnost klienta, psychická připravenost a navázání správného kontaktu se seniorem. Význam naslouchání a dotazování, kladení otázek - řešení simulovaných situací. Umění komunikace beze slov - význam řeči těla, bazální stimulace.
4. Specifika komunikace se seniory se zdravotním postižením a seniory postižené demencí - jak komunikovat se seniory se zdravotním postižením a postiženým demencí - identita pacienta, nešvary v komunikaci, respektování práv a důstojnosti, zjišťování bariér schopností klienta.
5. Diskuse k problémovým situacím a řešení případů z praxe.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design