Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Písemná komunikace I. - normy, úprava písemností a čeština v úředním styku NOVINKA, AKCE 1+1
Tématická oblast Firemní kultura, administrativa a projektové řízení
Variabilní symbol 120035
Lektor Mgr. Klimeš Lukáš
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 24. 4. 2020 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MV - č. AK/PV-407/2018
Cíl kurzu Cílem je prohloubit poznatky a dovednosti v oblasti písemné komunikace a úpravy písemností, poskytnou účastníkům aktuální informace z oblasti formální úpravy a jazykové správnosti úřední korespondence. Součástí jsou i testy a cvičení, které napomohou účastníkům ověřit si a zdokonalit dovednosti z této oblasti.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 1+1, tj. při přihlášení 2 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

1. Základní normy pro obchodní a úřední korespondence
- ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory.
- Pravidla českého pravopisu a Akademická příručka českého jazyka.

2. Formální náležitosti úředních dopisů
- psaní a umístění adres (příklady správného psaní adres)
- dopisní papíry a obálky,
- odvolací údaje,
- datum,
- název dopisu,
- oslovení,
- podpis a razítko,
- přílohy
- správná citace zákonů a vyhlášek,
- psaní peněžních částek,
- nejčastější formální chyby,
- příklady a vzory správného psaní úředních dopisů.

3. Osnova a stylizace úředního dopisu
- struktura dopisu,
- zdvořilost v dopisu,
- oslovování, používání titulů a funkcí,
- stylizace osobních dopisů vedoucích pracovníků,
- nejčastější chyby při stylizaci úředních dopisů.

4. Zásady úřední elektronické komunikace
- aplikace ČSN na elektronickou komunikaci,
- název e-mailu, adresát, kopie,
- obsah a struktura e-mailu,
- zakončení a podpis,
- přílohy.

5. Jazyková správnost úřední korespondence
- psaní velkých písmen,
- psaní přejatých slov,
- psaní dat, čísel a značek, peněžních částek,
- psaní zkratek a titulů,
- psaní závorek, uvozovek, spojovníku a spřežek,
- změny v českém pravopise a nejčastější gramatické chyby,
- cvičení a testy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Letní cenová akce 2020 - kurzy na zakázku

    V prázdninových měsících 2020 nabízíme  vybrané zakázkové kurzy za výhodné ceny novým i stávajícím zákazníkům po celé ČR za cenu od 11 000 Kč bez DPH. Pro bližší informace kontaktujte naše Regionální kanceláře.  více zde ...
  • Aktuální informace k realizaci kurzů - začínáme školit od 25. 5. 2020

    S ohledem na aktuální situaci začínáme opět realizovat kurzy od 25. května. Budou dodržena doporučená hygienická opatření a kurzy budou realizovány v menším počtu účastníků.  Měnili jsme termíny veškerých kurzů, které jsme plánovali v období do 24. 5. O změně termínu přihlášené účastníky informujeme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Aktuální informace naleznete také na našem webu v kalendáři kurzů. Prosíme o součinnost a prosíme vždy o brzké potvrzení náhradního termínu. Pokud máte zájem přihlášku stornovat, prosíme, abyste nás včas informovali.  Předem děkujeme.  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design