Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Koučovací přístup v praxi sociální práce I., dvoudenní kurz, ZRUŠENO bez nabídky náhradního termínu
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 220042
Lektor PhDr. Honzlová Ivana
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 15. 4. 2020 - 16. 4. 2020 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Cena 3600,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2016/0495-SP
Cíl kurzu Absolvent se seznámí s koučovacím přístupem a jeho využitím ve vztahu ke klientům, pochopí jak a kdy lze koučovací styl využít a jak ho aplikovat v praxi sociální práce, vyzkouší si koučovací způsob vedení rozhovorů a naučí se, jak v praxi aplikovat účinné otázky, bude se orientovat i v dalších nástrojích koučovacího přístupu, vhodně je volit a umět použít, vyzkouší si a ověří si efektivní přínos koučovacího přístupu pro praxi v sociální práci a naučí se provádět sebereflexi svého koučovacího přístupu.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů a zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. den
1. Úvod do koučovacího přístupu - vysvětlení pojmu pojmu koučovaní, koučovací přístup, základní charakteristiky, o co usiluje, koučink jako profese, vztah koučinku a sociální práce, přínosy koučovacího přístupu, kdy není vhodný, co potřebuje pracovník ke kouč. přístupu, čeho se vyvarovat.
2. Nástroje koučovacího přístupu - aktivní naslouchání jako základ pochopení klienta, volba správných otázek, jaké otázky jsou přínosné, otázky otevřené, uzavřené, pozor na manipulaci otázkami. Praktické cvičení kladení otázek "Která otázka je vhodná?
3. Fáze koučovacího přístupu - jak zjistit - cíl klienta, realitu, možnosti, volbu, plán, koučovací motta. Pět fází koučovacího přístupu - vytvoření vztahu, uzavření "kontraktu", hledání řešení, akční plán, zhodnocení, motivace. Technika GROW. Praktický nácvik kladení otázek. Shrnutí prvního dne, diskuse.

2. den
1. Reakce na námitky - co vzbuzují námitky klienta u pracovníka, jak na ně nereagovat. Na čem závisí úspěšnost překonání námitek, jak reagovat na námitky klienta, postup překonání námitek. Praktická cvičení, řešení případů z praxe, diskuse.
2. Koučovací přístup při přímé práci s klientem v praxi - vedení rozhovoru koučovacím přístupem mezi členy skupiny. Praktický nácvik rozhovorů ve dvojicích "kouč x koučovaný" - pracovník x klient na základě zakázky z přímé sociální práce účastníků kurzu s klienty.
3. Praktický nácvik koučovacího přístupu při přímé práci s klienty - dokončení. Následný rozbor pod vedením lektorky, reflexe, sebereflexe. Shrnutí, diskuse.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Letní cenová akce 2020 - kurzy na zakázku

    V prázdninových měsících 2020 nabízíme  vybrané zakázkové kurzy za výhodné ceny novým i stávajícím zákazníkům po celé ČR za cenu od 11 000 Kč bez DPH. Pro bližší informace kontaktujte naše Regionální kanceláře.  více zde ...
  • Aktuální informace k realizaci kurzů - začínáme školit od 25. 5. 2020

    S ohledem na aktuální situaci začínáme opět realizovat kurzy od 25. května. Budou dodržena doporučená hygienická opatření a kurzy budou realizovány v menším počtu účastníků.  Měnili jsme termíny veškerých kurzů, které jsme plánovali v období do 24. 5. O změně termínu přihlášené účastníky informujeme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Aktuální informace naleznete také na našem webu v kalendáři kurzů. Prosíme o součinnost a prosíme vždy o brzké potvrzení náhradního termínu. Pokud máte zájem přihlášku stornovat, prosíme, abyste nás včas informovali.  Předem děkujeme.  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design