Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny - dvoudenní kurz NOVINKA
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 29063
Lektor Mgr. Sluková Květa, Ph.D.
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 3. 9. 2019 - 4. 9. 2019 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Cena 3950,- Kč
Akreditace MPSV ČR - č. A2018/0724-SP/PC/VP a MV ČR -č. AK/PV-587/2018
Cíl kurzu Cílem dvoudenního vzdělávacího programu je:seznámit účastníky s problematikou současné rodiny v kontextu poruch rodičovství a vybraných sociálně patologických jevů na pozadí rodiny z úhlu pohledu sociálního pracovníka a dalších participujících specialistů (pediatrů, soudních znalců, učitelů, vychovatelů a dalších). V obsáhlé problematice poruchového chování rodičů chce zejména účastníkům semináře rozšířit povědomí o možných příčinách poruchového vztahování se rodičů k dítěti, projevech a důsledcích pro dítě z toho plynoucích v rovině emocí, adaptability, vrstevnických vztahů a dalších sociálních vztahů do budoucna. Budou pojmenovány různorodé příčiny, které ovlivňují a formují osobnost jedince s disruptivními poruchami a s poruchami chování a ovládání impulzů. Na příkladech budou představeny vybrané vývojové cesty od raného dětství, nevhodné výchovné přístupy, narušená citová vazba a chybný proces operantního podmiňování, komorbidita vybraných poruch, diagnostické a terapeutické souvislosti. Pochopení příčin a individuálních formativních okolností vývoje daného jedince je nezbytné pro výběr vhodného přístupu, resocializace, terapie a výchovného poradenství.
Cílová skupina Seminář je určen sociálním pracovníkům na obcích (odbory sociálních věcí a SPOD) a rovněž pracovníkům sociálních služeb, úředníkům ÚSC. Vyjmenovaní účastníci cílové skupiny akreditace obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.
Program kurzu Vzdělávací program je realizován ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností SOMEPO, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování.
Programu byla udělena akreditace MPSV ČR (č. akreditace: A2018/0724-SP/PC/VP) a akreditace MV ČR (č. akreditace: AK/PV-587/2018, AK/VE-332/2018).

Program:
1. den – 6 hodin
• Rodina, současná rodina, změny v rodinném chování
• Základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti
• Rodina jako sociální děloha
• Vývojové separační fáze, poruchy separačních fází
• Problematické výchovné styly
• Poruchy rodičovství
• Syndrom zavrženého (odcizeného) rodiče
2. den – 6 hodin
• Domácí násilí
• Dítě jako oběť domácího násilí
• Pachatel domácího násilí
• Syndrom CAN, formy a druhy
• Vztahová problematika sexuálního intrafamiliárního násilí
• Role matky zneužívaného dítěte
• Zvláštní formy zneužívání dítěte
• Komerční sexuální zneužívání dětí

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Velikonoční slosovací soutěž

    V období od 1. 3. do 15. 4. 2020 probíhá v obou Regionálních kancelářích společnosti VELIKONOČNÍ SLOSOVACÍ SOUTĚŽ a to ve dvou kolech. První kolo proběhne na všech otevřených kurzech jednotlivých RK, kde vylosovaný výherce získá věcnou cenu a jeho slosovací lístek postoupí do druhého kola společně se všemi ostatními. Vylosování druhého kola slosovací soutěže proběhne v RK Praha a v RK Olomouc 15. 4. 2020. V každé RK budou vylosování  3 výherci. První vylosovaný obdrží dárkový poukaz na pobyt v některém ze spolupracujících hotelů, druhý vylosovaný obdrží volnou poukázku na dvoudenní relaxační kurz z nabídek jednotlivých RK a třetí vylosovaný obdrží poukázku na jednodenní kurz z nabídky otevřených kurzů dle vlastního výběru. Bližší informace a podmínky soutěže budou vyvěšeny a k dispozici v našich RK. více zde ...
  • Novinky v naší nabídce

    V naší lednové nabídce naleznete několik nově akreditovaných  kurzů a to za výhodnou cenu v rámci slevové AKCE 2+1, kdy v případě přihlášení 3 osob má jedna osoba vstup zdarma. V únoru opět zařazujeme oblíbený dvoudenní výjezdový kurz s novými tématy a další nové kurzy. více zde ...
  • Nabídka vzdělávání pěstounů na rok 2020

    Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design