Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Kalendář kurzů

Místo konání: Praha Olomouc Ostrava Jihlava Všepodrobné vyhledávání kurzů
skrýtDatum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
30. 9. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Pozitivní myšlení a práce se stresem AKCE 2+1
MPSV - č. A2023/1300-SP/PC/PP/VP
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224071 1800 Kč
1. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha RK PRAHA Využití kreativních technik pro poznání dětského klienta NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV č. - A2024/0371-SP/PC
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224072 2300 Kč
1. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Uplatnění asertivity v komunikaci AKCE 2+1
MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP
Mgr. Vinklerová Marie, DiS. 124057 1800 Kč
3. 10. 2024
VOLNO
Praha MĚLNÍK dvoudenní výjezdové školení - 1. den Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti 2. den - Gender jako problémový fenomén dnešní doby
MPSV č. - A2022/0918-SP/PC/PP, A2023/1296-SP/PC/VP
Bc. Matys Pavel, DiS., MBA 224073 5800 Kč
10. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Vedení náročných rozhovorů s klienty AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP
Bc. Košťáková Alena 224075 1800 Kč
11. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha RK PRAHA Sociálně rizikové chování v dětském věku jako maladaptivní strategie naplnění potřeb dítěte AKCE 2+1
MPSV č. - A2022/0143-SP/PC
PhDr. Klimentová Eva, Ph.D. 224076 2300 Kč
11. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Obrana proti manipulaci AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224077 1800 Kč
15. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0147-SP/PC/PP/VP
PhDr. Vaculová Markéta, MBA 224078 1800 Kč
15. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha RK PRAHA Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení AKCE 2+1
MPSV - č. A2022/0355-SP/PC/VP
Mgr. Sluková Květa, Ph.D. 224079 2500 Kč
16. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Konflikty s klienty a jejich řešení AKCE 2+1
MPSV č. - A2021/0701-SP/PC/VP
Bc. Matys Pavel, DiS., MBA 224080 1800 Kč
17. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Individuální plánování průběhu sociální služby v praxi AKCE 2+1
MPSV - č. A2022/1182-SP/PC
Mgr. Vinklerová Marie, DiS. 224081 1800 Kč
17. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Vedení rozhovoru s dítětem AKCE 2+1
MPSV - č. A2023/1299-SP/PC/PP
Mgr. Toth Ondřej 124059 1800 Kč
22. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha RK PRAHA Práce s emocemi u dětí s vývojovými traumaty v kontextu sociální práce NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV č. A2024/0560-SP/PC
Bc. Košťáková Alena 224082 2300 Kč
22. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Úvod do adiktologie a práce s rodinnými příslušníky NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV - č. A2022/0144-SP/PC
PhDr. Aigelová Eva Ph.D. 124060 1800 Kč
24. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova AKCE 2+1
MPSV - č. A2022/0781-SP/VP
PhDr. Klimentová Eva, Ph.D. 124061 1800 Kč
24. 10. 2024
VOLNO
Praha STRAŠKOV-VODOCHODY Psychohygiena a relaxační techniky DVOUDENNÍ KURZ v hotelu AMÁLKA Straškov-Vodochody
MPSV - č. A2020/0375-SP/PC/PP/VP
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224083 5600 Kč
25. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi - AKTUÁLNÍ INFORMACE, AKCE 2+1
MPSV - č. A2023/0734-SP/PC/VP
Mgr. Mašek Roman 124062 1800 Kč
29. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Jednání s klienty s problémovým chováním AKCE 2+1
MPSV - č. A2024/0366-SP/PC
PhDr. Kliment Pavel, Ph.D. 124063 1800 Kč
5. 11. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme? AKCE 2+1
MPSV č. - A2021/1356-SP/PC/PP
Bc. Košťáková Alena 124065 1800 Kč
7. 11. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Sociálně rizikové chování v dětském věku jako maladaptivní strategie naplnění potřeb dítěte AKCE 2+1
MPSV č. - A2022/0143-SP/PC
PhDr. Klimentová Eva, Ph.D. 124067 1800 Kč

stránky: 1 2

Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design