Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Legislativa
Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. 2013/0651-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Aplikace rodinného práva v sociálně právní ochraně dětí MPSV - č. 2014/0856-SP 1 den/6 hodin
Mezinárodní smlouvy v oblasti ochrany práv dětí MPSV - č. 2014/0857-SP 1 den/6 hodin
Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže MPSV - 2015/0692-SP 1 den/6 hodin
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. 2014/0858-SP/VP 1 den/6 hodin
Manažerské dovednosti
Tréninkem mozku k efektivnější práci MPSV - č. 2015/0748-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické jevy
Poruchy chování dětí a mládeže I. MPSV - č. 2015/0434-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Poruchy chování dětí a mládeže II. MPSV - č. 6 hodin/1 den
Psychopatologie I. MPSV - č. 2016/1111-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sociálně patologické projevy chování dětí MPSV - č. 2016/0399-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky domácího násilí MPSV - č. 2014/0540-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky korupce a manipulace jako rizika z pohledu sociální práce MPSV - č. 2014/0541-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Vybrané kapitoly ze sociální patologie I. MPSV - č. 2015/0920-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací I. MPSV - č. 2016/1086-PC 1 den/8 hodin
Vybrané okruhy ze sociálních deviací II. MPSV č. - 2016/1087-PC 1 den/8 hodin
Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem MPSV - č. 2014/1179-SP 1 den/6 hodin
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit MPSV - č. 2013/1596-PC/SP/VP 1 den/8 hodin
Jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) 2013/1597-PC/SP/VP 1 den/8 hodin
Jak zvládat a komunikovat s klienty a jejich rodinami v náročných životních situacích MPSV - č. 2013/1647-PC/SP/VP 2 dny/12 hodin
Jednání s klientem s agresivním chováním - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0138-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Jednání s klienty s problémovým chováním MPSV - č. 2015/0329-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Komunikace s klienty užívajícími návykové látky MPSV - č. 2015/0279-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Komunikace v týmu a řešení složitých situací MPSV - č. 2014/0368-PC/SP/VP/PP 2 dny/16 hodin
Obrana proti manipulaci - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0433-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Prevence a řešení náročných situací v péči o seniory MPSV - č. 2014/0538-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Prevence syndromu vyhoření - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0139-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Psychohygiena a relaxační techniky MPSV - č. 2015/0917-PC/SP/VP/PP 2 dny/12 hodin
Psychosociální a komunikační dovednosti MPSV - č.2015/1125-PC/SP/VP/PP 2 dny/12 hodin
Řešení konfliktních situací s klientem - úvod do problematiky MPSV - 2015/0140-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Specifika komunikace se seniory MPSV - č. 2015/0281-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Týmová spolupráce MPSV - č. 2013/1164-PC/SP/VP 1 den/8 hodin
Uplatnění asertivity při jednání s klienty - úvod do problematiky MPSV - č. 2015/0141-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Vedení náročných rozhovorů s klienty MPSV - č. 2015/0435-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Vedení rozhovoru s dětským klientem MPSV - č. 2014/1182-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Základy komunikace a sociální práce s mladistvými MPSV - č. 2014/0542-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním MPSV - č. 2013/1163-PS/SP/VP 1 den/6 hodin
Základy pozitivní psychologie v praxi MPSV - č. 2013/1279-SP/VP 1 den/6 hodin
Zvládání stresu a stresové zátěže MPSV - č. 2014/1183-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sociální péče a dávkové systémy
Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi MPSV - č. 2015/0431-SP 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči MPSV - č. 2015/0432-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce
Aktivizace seniorů (úvod do problematiky) MPSV - č. 2015/0751-PC/SP/PP 1 den/8 hodin
Case management v sociální práci MPSV - č. 2014/1180-SP/VP 1 den/8 hodin
Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí MPSV - č. 2015/0750-PC/SP/PP 1 den/8 hodin
Cvičení paměti u seniorů I. MPSV č. - 2016/0356-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Cvičení paměti u seniorů II. MPSV - č. 2016/0998-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Kompetence sociálních kurátorů při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV - č. 2014/1181-SP 1 den/6 hodin
Koučovací přístup v praxi sociální práce I. MPSV - č. 2016/0495-SP 2 dny/12 hodin
Paměťový trénink s využitím výtvarných technik - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2017/0098-PC 1 den/8 hodin
Pohybové aktivity ve stáří MPSV - 2016/0354-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Pohybové aktivity ve vyšším věku MPSV - č. 2016/0077-PC/SP/PP 1 den/8 hodin
Poradenský proces a budování poradenského vztahu v sociální práci MPSV - č. 2015/0280-SP 1 den/8 hodin
Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými MPSV - 2015/1010-PC/SP 1 den/6 hodin
Případová práce s klientem - kasuistický seminář MPSV č. 2015/0110-SP 1 den/6 hodin
Případové konference I. - příprava a průběh konference MPSV - č. 2013/0650-PC/SP/VP 1 den/7 hodin
Případové konference II. - jak vést případové konference MPSV - č. 2013/0652-SP/VP 1 den/7 hodin
Případové konference III. MPSV - č. 2013/1280-SP/VP 1 den/6 hodin
Rizikoví rodiče a rizikové děti I. MPSV - č. 2016/0250-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí MPSV - č. 2016/0494-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s manipulativními rodiči A2017/0669-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s ohroženým dítětem I. MPSV - č. 2016/1110-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou I. MPSV - č. 2016/0249-SP/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou III. - jak komunikovat a pracovat s dítětem, jehož rodiče se rozcházejí, rozvádějí MPSV - č. 2015/0918-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou IV. - jak komunikovat a pracovat s rodiči, kteří se rozcházejí, rozvádějí MPSV - č. 2015/0919-SP 1 den/6 hodin
Speciální techniky při práci s mladistvými MPSV - č. 2014/0539-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Specifika péče o osoby s demencí MPSV - č. 2015/0749-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Specifika sociální práce s romskou rodinou MPSV - č. 2015/1011-PC/SP 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů MPSV - č. 2016/0997-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi MPSV - č. 2015/1009-PC/SP 1 den/6 hodin
Vybrané problémy sociální práce na obcích MPSV - č. 2016/1112-SP 1 den/6 hodin
Vyhodnocování potřeb dítěte - úvod do problematiky MPSV - č. 2014/0859-SP 1 den/6 hodin
Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou MPSV - č. 2016/0493-PC/SP 2 dny/12 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání - úvod do dané problematiky MPSV - č. 2015/0880-PC/PP 1 den/8 hodin
Základy krizové intervence MPSV - č. 2014/0365-PC/SP/VP/PP 2 dny/16 hodin
Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni MPSV - č. 2014/0543-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. 6 hodin/1 den
Sociální služby
Jak pomoci seniorům zvládnout pobyt v zařízení sociálních služeb MPSV - č. 2015/1008-PC/SP/VP 1 den/8 hodin
Úvod do práce klíčového pracovníka MPSV - č. 2015/0912-PC/SP 1 den/8 hodin
Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe MPSV - č. 2015/0328-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Bazální stimulace I. - základní kurz MPSV č. 2014/0742-PC/SP, APSS - 8 kreditů, mezinárodní certifikát 2 dny/24 hodin
Bazální stimulace II. - nástavbový kurz MPSV č.2014/0741-PC/SP/PP, APSS - 8 kreditů, mezinárodní certifikát 2 dny/16 hodin
Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk MPSV č. 2014/1143-PC/SP/VP/PP 1 den/7 hodin
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design