Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu ON-LINE Hranice při práci v sociálních službách AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální služby
Variabilní symbol 224062
Lektor Mikulajská Marie, DiS.
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 5. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV – č. A2020/0582-SP/PC/VP
Cíl kurzu Cílem tohoto kurzu je naučit se vymezovat hranice ve vzájemném vztahu mezi pracovníky a klienty, spolupracovníky, pracovníky a organizací. Účastníci si na praktických příkladech mohou osvojit možné způsoby řešení, při vymezování hranic. Účastníci kurzu si osvojí poznatky práce s hranicemi, zvýší jejich profesionální přístup při své práci.
Cílová skupina Kurz je určen zaměstnancům v sociálních službách – sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči, vedoucí pracovníky a všem dalším zájemcům z řad pomáhající profese
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je Marie Mikulajská, DiS.


1. Definice hranic v mezilidských vztazích, význam hranic, druhy osobních hranic, problémy s hranicemi a proč je těžké si hranice naastavit, důležitost stanovování hranic, důsledky porušování hranic, jak hranice budovat a jak hranice „komunikovat“.
2. Oblasti hranic – v jakých oblastech překračuje hranice klient směrem k pracovníkovi sociální služby, ve kterých oblastech porušují hranice sami pracovníci ve vztahu ke klientovi, překračování hranic ve vztahu mezi spolupracovníky, ve vztahu pracovníka a organizace.
3. Legislativa – LZPS, Zákoník práce, Etický kodex sociálních pracovníků ČR, Kodex organizace v souvislosti s tématem kurzu.
4. Příklady z praxe a jejich řešení (modelové situace) a praktická cvičení. Účastníci budou mít možnost navrhnout samostatné řešení situace, využít podpory lektora a dalších účastníků kurzu.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design