Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu ON-LINE Gender jako problémový fenomén dnešní doby AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 224058
Lektor Bc. Matys Pavel, DiS., MBA
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 20. 6. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2023/1296-SP/PC/VP
Cíl kurzu Výraz „ gender“ zaplavil v posledním desetiletí média i veřejný prostor a nutně se tedy bude stále častěji promítat i do práce s klientem v sociální oblasti. Nevhodně zvolená komunikace, která je základem pro úspěšnou práci s klientem může pramenit z neznalosti tématu a specifik komunikace s lidmi, kteří řeší genderový nesoulad. Kurz se zaměřuje na základní informace k genderové tématice, které jsou nutné k tomu, aby nebyli klienti vystavováni zbytečnému stresu či zraňujícímu přístupu. Přínosem kurzu pro účastníky bude konkrétní pochopení tématu, souvislostí, specifik a úskalí a díky orientaci v tématu budou schopni poskytnout klientům účinnou radu a pomoc.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníků úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Program:
1. Základní pojmy a stručný historický přehled -
přehled a specifika základních pojmů – pojem „gender“, jeho vývoj, pohlaví x „gender“, genderová socializace, genderové stereotypy, genderová identita, nebinární identita, intersexuální děti, hormonální nerovnováha, virtuální realita.
2. Specifika a úskalí práce s klienty, kteří řeší genderový nesoulad -příklady a specifika osob s jinou gendrovou identitou. Specifika práce s těmito klienty. Možná úskalí práce s nimi.
3. Efektivní komunikace s klienty, kteří řeší genderový nesoulad - základní principy efektivní komunikace. Jak poskytovat podporu těmto klientům, čeho se vyvarovat. 4. Příklady a řešení případů z praxe.


Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design