Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu ON-LINE Úvod do adiktologie a práce s rodinnými příslušníky NOVINKA, AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 124047
Lektor PhDr. Aigelová Eva Ph.D.
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 25. 6. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2022/0144-SP/PC
Cíl kurzu Absolvent
- získá základní informace z oblasti závislostí,
- získá informace o možnostech práce s rodinou a základních psychologických charakteristikách rodinného prostředí,
- pochopí, jakým způsobem lze pracovat s rodinou závislého a jak reagovat na jejich potřeby,
- jak efektivně plánovat a připravit k realizaci jednotlivé techniky sociální práce;
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku závislostí, na vymezení základních pojmů z oblasti adiktologie (obor věnující se závislostem). Účastníci budou seznámeni s teorií závislosti – vznikem a rozvojem závislosti. Specifikováno bude základní rozdělení a účinky jednotlivých ne/návykových látek (alkohol, marihuana, stimulační a tlumivé látky, hráčství). Zvláštní pozornost bude věnována tématu rodiny, rodinným příslušníkům, jejich prožívání a způsobům práce s rodinnými příslušníky. Specifikován bude také systém léčby uživatelů návykových látek (ambulantní, pobytová léčba, doléčovací programy, přístup harm reduction) s zdůrazem na význam rodiny v procesu léčby. Problematika bude účastníkům přiblížena prostřednictvím řady kazuistik a případů z praxe.

1. Úvod do problematiky závislostí - úvod do oboru adiktologie, vymezení klíčových pojmů, definice závislosti, příčiny a vznik závislostí, dělení závislostí, neurobiologický model, psychosociální model, nelátkové závislosti, dopady, prevalence.
2. Práce s rodinou a osobami blízkými - bludné kruhy závislostí, možnosti léčby, základní psychologické charakteristiky rodinného prostředí, význam rodinného prostředí. Důležitost práce s rodinou. Metoda 5 ti kroků. Typy rodin s prvkem závislosti. Diskuse a odpovědi na dotazy.
3. Systém péče o závislé a rodinu - systém léčby pro uživatele návykových látek (ambulantní, pobytová léčba, doléčovací programy, přístup harm reduction). Kazuistiky a výměna zkušeností frekventantů kurzu, diskuse.


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design