Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu ON-LINE Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky) OBSAZENO
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 221030
Lektor Bc. Košťáková Alena (Reitmayerová)
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 11. 5. 2021 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2020/0003-SP/PC/PP
Cíl kurzu Účastníci kurzu budou seznámeni s druhy poruch autistického spektra, příčinami vzniku poruch, diagnostikou, problémovými oblastmi u osob s autismem, výchovně vzdělávacím procesem u osob s PAS. Účastníci budou seznámeni podrobněji s jednotlivými poruchami autistického spektra (Aspergerův Syndrom, Rettův syndrom, desintegrační porucha). Účastníkům budou předány informace o organizacích, které se zabývají pomocí osobám s poruchou autistického spektra.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb a všem dalším zájemcům, kteří se při své práci setkávají s osobami s poruchou autistického spektra.
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU (MS TEAMS)
Nejpozději den před konáním školení obdržíte na váš e-mail pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je organizace Dítě, rodič, prarodič, z.s.

1. Úvod do problematiky.
2. Poruchy autistického spektra (PAS).
3. Diagnostika, problémové oblasti, výchovně vzdělávací proces.
4. Aspergerův syndrom.
5. Rettův syndrom, desintegrační porucha.
6. Organizace pomáhající lidem s PAS, diskuze, příklady z praxe.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design