Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce NOVINKA
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 18042
Lektor PhDr. Klimentová Eva, Ph.D.
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 13. 9. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2018/0355-SP
Cíl kurzu Absolvent získá základní informace o funkci rodiny ve vztahu k dítěti, o příčinách poruchového chování a jednání rodičů a jaký význam má vztahové prostředí v rodině pro socializaci dítěte. Pochopí rozdíl mezi poruchou rodiny a poruchou rodičovství, jak identifikovat poruchy chování rizikového dítěte a jeho příčiny, psychickou deprivaci dítěte a možný syndrom CAN. Získá základní orientaci a seznámí se s možnými přístupy komunikace a práce s rizikovými rodinami a jaké jsou možnosti spolupráce s dalšími odborníky.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Význam vztahového prostředí v rodině pro socializaci dítěte - Základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti, faktory ovlivňující funkčnost rodiny. Typy rodin - funkční, problémová, dysfunkční, afunkční. Poruchy vazby - jistá (bezpečná) vazba, vazba ambivalentně úzkostná, vazba (nejistá) - dítě CAN. Příčiny poruchového chování a jednání rodičů.
2. Poruchy rodiny a poruchy rodičovství - rozdíl mezi poruchou rodiny a poruchou rodičovství. 10 základních funkcí rodiny ve vztahu k dítěti. Problémově zatížené rodiny - nezralé přetížené rodiny, ambiciózní, perfekcionalistické, autoritářské, rozmazlující, rodiny nadměrně liberální a improvizující, odkládající rodiny.
3. Dítě v riziku - definice pojmu dítě v riziku, odlišná socializace. Poruchy chování dítěte, příčiny poruch chování, posuzování, zda se jedná o poruchu chování, diagnostická kritéria. Nápadnosti poruch chování v oblasti sociálních vztahů. Školská klasifikace poruch chování.
4. Psychická deprivace dítěte a syndrom CAN - rormy a druhy syndromu CAN - týrání, zneužívání sexuální, zanedbávání péče, zvláštní formy. Traumatizace obětí, poškození dítěte. Nápadnosti v projevech a chování sexuálně zneužívaného dítěte. Úloha sociálního pracovníka při řešení syndromu CAN. Možnosti interdisciplinární spolupráce. 5. Diskuse a odpovědi na dotazy.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design