Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Aktivizace seniorů (úvod do problematiky)
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 18036
Lektor Mgr. Suchá Jitka
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 18. 6. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2015/0751-PC/SP/PP
Cíl kurzu Cílem kurzu je poskytnout základní informace o změnách v seniorském věku, zejména v kognitivních funkcích a soběstačnosti seniorů, možných pomůckách a aktivizačních metodách.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s Mgr. Jitkou Suchou - akr. číslo instituce 2011/0623-I.

Program:
1. Změny v seniorském věku, potřeby seniora.
2. Soběstačnost seniora a její jednotlivé složky, podpora, pomůcky.
3. Kognitivní funkce seniorů, možnosti jejich procvičování v rámci aktivizace i v běžném životě.
4. Pohyb ve vyšším věku, možná omezení, přístupy a možnosti v pohybové terapii.
5. Úvod do muzikoterapie a dalších technik práce s hudbou.
6. Úvod do reminiscence, práce s minulostí uživatelů.
7. Další aktivizační metody.

Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design