Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Jak pomoci seniorům zvládnout pobyt v zařízení sociálních služeb
Tématická oblast Sociální služby
Variabilní symbol 18031
Lektor Mgr. Vaculová Markéta
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 6. 6. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2015/1008-PC/SP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí a pochopení souvislostí ovlivňující psychiku člověka, který musí ve stáří opustit svůj domov, kde celá léta žil. Vzdělávací program nastiňuje důvody, proč se senioři ocitají v různých pobytových sociálních zařízeních, jaké jsou charakteristické rysy stárnutí a seznámuje i s novými názory na proces stárnutí, s všeobecně uznávaným členěním. Důraz je kladen na pozitivní vnímání stáří, stejně tak ale osvětluje i některé negativní pohledy na stárnutí v naší společnosti, projevující se zejména v eticky nevhodné mluvě o starých lidech a se starými lidmi (elderspeak). Stejně tak přibližuje a poukazuje na špatnou komunikaci se seniory projevující se v tzv. věkově podmíněné diskriminaci (ageismus) a na příkladech ukazuje vhodnou formu komunikace, jak se vyhnout destrukčním činitelům v rozhovoru a případně se i bránit manipulaci ze strany klientů. Získané vědomosti pak mohou účastníci uplatnit zejména v náročných pracovních situacích vyvolávající stres sociálních pracovníků.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby
a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Psychologie člověka umístěného do zařízení sociálních služeb - Důvody pro umístění seniorů, psychologické aspekty ovlivňující chování a jednání daného jedince, jeho očekávání a představy, první dojem z přijetí do zařízení; vliv rodiny na umístění seniora v zařízení, vliv personálu a spolubydlících na vytváření osobní pohody seniora, především v oblasti komunikace a zajištění služeb, využití individuálního plánování při zajištění potřeb seniora, v čem spočívá dobrá spolupráce všech pracovníků zařízení při péči o seniora.
2. Komunikační dovednosti se seniory - základní znalosti ze sociální komunikace; komunikační model – kódování a dekódování, zpětná vazba. Umění vést vstupní rozhovor, navázání kontaktu se seniorem – na co si dávat pozor, specifika komunikace se seniorem. Další typy rozhovorů (řízený, volný), význam řeči těla, naše reakce na situaci,zvládání emocionální stránky seniora, příznaky některých poruch u seniora a vliv na komunikaci. Praktické ukázky typů rozhovorů - cvičení.
3. Vedení specifických rozhovorů se seniory.
4. Význam společných porad a supervizí.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design