Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Úvod do problematiky domácího násilí
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 38022
Lektor PhDr. Klimentová Eva, Ph.D.
Pobočka Ostrava
Místo konání Více info...Regionální kancelář Ostrava, Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava
Datum konání 27. 4. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2014/0540-PC/SP/VP
Cíl kurzu Absolvent získá základní poznatky o formách domácího násilí, charakteristických znacích, příčinách, aktérech a důsledcích domácího násilí. Dále získá základní orientaci o legislativních možnostech řešení problému domácího násilí a možné spolupráce s dalšími odborníky. Pochopí rozdíly mezi jednotlivými formami domácího násilí, prohloubí své schopnosti v oblasti komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy, ujasní si svou pozici při práci s obětí a uvědomí si rozdíly v komunikaci při práci s obětí, agresorem a rodinou.
Cílová skupina Kurz je určen sociálních pracovníkům městských a krajských úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Identifikace domácího násilí - cyklus tří fází, specifikace pojmu, charakteristické znaky domácího násilí, příčiny (spouštěče) domácího násilí, aktéři DN, specifické znaky a důsledky DN.
2. Formy a oběti domácího násilí - ženy jako oběti násilí, formy násilí na ženách, dělení forem násilí (fyzické, verbální, psychické, sexuální, ekonomické), cyklus týrání, co domácí násilí není.
3. Řešení problému domácího násilí - sekundární viktimizace z pohledu sociálního pracovníka, kvalita života "předtím a potom", legislativní možnosti, služby pro oběti domácího násilí, specifika komunikace s obětí, agresorem, rodinou.
4. Řešení modelových situací a případů z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design