Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Prevence a řešení náročných situací v péči o seniory ZRUŠENO
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 28050
Lektor PhDr. Honzlová Ivana
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 25. 4. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1700,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2014/0538-PC/SP/VP/PP
Cíl kurzu Absolvent získá základní orientaci v oblasti sociální práce a komunikace se seniory, seznámí se s možnostmi prevence problémového chování, porozumí reakcím klientů v emočně vypjatých situací, seznámí se s různými příčinami agresivního a jiného problémového chování u seniorů a vhodnými reakcemi na ně, získá základní znalosti jak analyzovat konfliktní situaci a vhodně na ni reagovat.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení sociálních služeb, pečujícím a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Potřeby z hlediska vývoje osobnosti - preference potřeb ve stáří, změny potřeb ve stáří, adaptace na změny, potřeba stimulace, bezpečí, seberealizace, otevřené budoucnosti.
2. Komunikace se seniory - Zásady přístupu a komunikace se seniory, faktory ovlivňující komunikaci se seniory, specifika komunikace, desatero komunikace se seniory, problematické situace způsobené neporozuměním a jejich možné řešení.
3. Problémové chování a situace v péči o seniory - vymezení problémového chování, příčiny, filozofie přístupu, příklady problémového chování, deeskalační techniky - verbální, neverbální, význam komunikačních dovedností, poruchy chování u člověka s demencí, model posilování nevhodného chování.
4. Praktické postupy zvládání problémového chování.
5. Praktické postupy ke zvládání agresivity klienta.
6. Praktické postupy ke zvládání bloudění, toulání klienta a paranoidity klienta.
7. Shrnutí, diskuse, odpovědi na dotazy.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design