Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Vybrané problémy sociální práce na obcích NOVINKA
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 28049
Lektor PhDr. Pavlíková Drahomíra
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 24. 4. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2016/1112-SP
Cíl kurzu Absolvent si prohloubí základní znalosti o specifikách sociální práce na obcích, získá přehled o současných i potencionálních potřebách i zdrojích a jak společně plánovat postupy reagující na zjištěnou nouzi a ohrožení. Absolvent bude schopen pojmenovat problémové situace a specifické konflikty, které přináší sociální práce na obcích a ve kterých je nucen se rozhodovat. Absolvent bude umět stanovit rizikové faktory a meze spolupráce. Pochopí, jaká je přiměřená úroveň podpory, péče, ochrany, kontroly a prevence, jak podporovat spolupráci mezi jednotlivci, skupinami, komunitami a organizacemi, jak přispívat ke zlepšování sociální práce s klienty a jak využívat efektivně všech zdrojů a možností spolupráce.
Cílová skupina Kurz je určen především sociálním pracovníkům obcí a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Specifika sociální práce na obcích a etické problémy a dilema v sociální práci.
- Sociální práce a terénní sociální práce - vymezení pojmů, základní znaky, rozdílnost pojetí podle autorů. Etické problémy a konflikty v sociální práci, specifika jednotlivých konfliktů, možnosti řešení, normalita a moc. Zkušenosti účastníků, řešení případů z praxe, diskuse.
2. Konkrétní činnosti sociálního pracovníka na obci - vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí. Posouzení životní situace klienta. Přímá sociální práce s klientem, proces zplnomocňování. Změny sociálního prostředí klienta. Řešení případů z praxe, diskuse.
3. Spolupráce s dalšími organizacemi - mapa spolupracujících organizací. Eklekticismus. Možné metody spolupráce - případové konference a síťování. Další možné metody. Zkušenosti účastníků, diskuse, řešení případů z praxe.
4. Hranice v sociální práci - Co je a co není sociální práce. Vymezení hranic v sociální práci. Obrana proti manipulaci ze strany klienta. Syndrom vyhoření, jak se bránit. Supervize, možnosti, zkušenosti účastníků.
5. Řešení případů z praxe, diskuse.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design