Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými OBSAZENO
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 28041
Lektor PhDr. Honzlová Ivana
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 5. 6. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1700,- Kč
Akreditace MPSV - 2015/1010-PC/SP
Cíl kurzu Absolvent získá základní orientaci v oblasti speciálních technik, které lze využít při práci s dětmi a mladistvými. Porozumí podmínkám jejich využití v praxi, seznámí se s vybranými speciálními technikami, praktickým využitím a aplikací těchto technik při práci s dětmi a mladistvými. Vyzkouší si tyto vybrané techniky v rámci praktického nácviku a bude schopen je využívat ve své práci.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Vztah sociální pracovník x klient - kdo je klient, jak pomoci klientovi otevřeně se projevit, jak porozumět klientovi, jaké jsou možnosti. Rozhovor jako základní metoda, potřebné komunikační dovednosti.
2. Speciální techniky a jejich využití - podmínky a doporučení pro použití speciálních technik, nejdůležitější zásady. Přehled a krátká specifikace speciálních technik.
3. Prezentace a nácvik speciálních technik - práce ve dvojicích, nácvik jednotlivých technik. Diskuse k jednotlivým technikám, shrnutí, vysvětlení problémových technik.
4. Diskuse a odpovědi na dotazy.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design