Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Psychohygiena a relaxační techniky - dvoudenní kurz ZRUŠENO, ÚRAZ LEKTORKY
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 28024
Lektor PhDr. Honzlová Ivana
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 6. 3. 2018 - 7. 3. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Cena 3200,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2015/0917-PC/SP/VP/PP
Cíl kurzu Absolvent se seznámí s projevy stresu, s technikami psychohygieny a s relaxačními technikami vedoucí k dosažení osobní pohody, ze kterých si následně dokáže zvolit podle toho, jak mu vyhovují a může je uplatňovat v pracovním i osobním životě.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů měst a obcí, pracovníkům zařízení sociálních služeb, úřadů práce a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Úvod do problematiky psychohygieny - salutory a stresory, čtyři roviny projevu stresu, východiska zvládání stresu.
2. Techniky psychohygieny - vymezení pojmů psychické zdraví, duševní pohoda, techniky duševní hygieny, zdravý životní styl.
3. Techniky psychohygieny - asertivní komunikace, timemanagement, oblasti změny, supervize, focusing.
4. Úvod do problematiky relaxace - vymezení, význam, pracovní den x ideální pracovní den - návrhy řešení, jednoduché relaxační techniky - přehled.
5. Nácvik jednoduchých relaxačních technik - práce s dechem, relaxační cvičení, autogenní trénink, vizualizace.
6. Řešení případů z praxe a odpovědi na dotazy.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design