Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Paměťový trénink s využitím výtvarných technik - úvod do dané problematiky
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 18015
Lektor Machútová Izabela
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 21. 3. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1650,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2017/0098-PC
Cíl kurzu Kurz na trénink paměti a cvičení pozornosti s využitím různých výtvarných technik a materiálů.Trénování paměti a cvičení pozornosti prostřednictvím barev, zvuků a dotyků významně ovlivňují intelektové a komunikační schopnosti člověka. Kurz se opírá o teoretické základy a má praktický a zážitkový charakter. Součástí kurzu je ukázka různých aktivizačních a relaxačních technik zaměřených na koncentraci a trénování paměti. Účastníci si nejen vyzkouší dané metodiky sami na sobě, ale následně je budou schopni aplikovat na své klienty a vytvářet individuální plán i volnočasové aktivity vhodné pro práci s různým typem klientů.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče, neformálním pečovatelům a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s firmou IzabellART - Izabela Machútová.

1. Vysvětlení terminologie arteterapie, stručné seznámení s terminologií trénování paměti a cvičení pozornosti a jaké jsou možnosti využití výtvarných technik.
2. V praktické části ukázka aktivizačních, relaxačních a výtvarných technik zaměřených na koncentraci a trénování paměti. Rekapitulace na jednotlivé moduly.
3. Možnosti využití výtvarných technik jako komunikačního nástroje s klientem, na trénování paměti, prohloubení dovednosti vlastní sebereflexe.
4. Rozvinutí schopnosti na tvorbu volnočasových aktivit pro práci s různým typem klientů.
Každý účastník obdrží pracovní listy ke vzdělávacímu programu.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design