Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Prevence a řešení náročných situací v péči o seniory ZRUŠENO, ÚRAZ LEKTORKY
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 18014
Lektor PhDr. Honzlová Ivana
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 15. 3. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1650,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2014/0538-PC/SP/VP/PP
Cíl kurzu Absolvent získá základní orientaci v oblasti sociální práce a komunikace se seniory, seznámí se s možnostmi prevence problémového chování, porozumí reakcím klientů v emočně vypjatých situací, seznámí se s různými příčinami agresivního a jiného problémového chování u seniorů a vhodnými reakcemi na ně, získá základní znalosti jak analyzovat konfliktní situaci a vhodně na ni reagovat.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení sociálních služeb, pečujícím a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Potřeby z hlediska vývoje osobnosti - preference potřeb ve stáří, změny potřeb ve stáří, adaptace na změny, potřeba stimulace, bezpečí, seberealizace, otevřené budoucnosti.
2. Komunikace se seniory - Zásady přístupu a komunikace se seniory, faktory ovlivňující komunikaci se seniory, specifika komunikace, desatero komunikace se seniory, problematické situace způsobené neporozuměním a jejich možné řešení.
3. Problémové chování a situace v péči o seniory - vymezení problémového chování, příčiny, filozofie přístupu, příklady problémového chování, deeskalační techniky - verbální, neverbální, význam komunikačních dovedností, poruchy chování u člověka s demencí, model posilování nevhodného chování.
4. Praktické postupy zvládání problémového chování.
5. Praktické postupy ke zvládání agresivity klienta.
6. Praktické postupy ke zvládání bloudění, toulání klienta a paranoidity klienta.
7. Shrnutí, diskuse, odpovědi na dotazy.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design