Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Vybrané okruhy ze sociálních deviací I. AKCE 2 + 1 ÚČASTNÍK ZDARMA
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 18006
Lektor PhDr. Kliment Pavel, Ph.D.
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 15. 2. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2016/1086-PC
Cíl kurzu Cílem kurzu je přiblížit tematiku sociální deviace, zejména pak negativních sociálně deviantních jevů, které se objevují ve společnosti.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení sociálních služeb
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s PhDr. Pavlem Klimentem, Ph.D.

Program:
Kurz seznamuje s příčinami vzniku těchto jevů, faktory, které tyto jevy brzdí nebo podporují a s možnostmi minimalizace dopadu jevu na společnost. Frekventant je rovněž obeznámen, jak má s nositeli jevu účelně jednat nebo na jaké organizace se obracet v případě, že byl jev detekován a je účelné nastalou situaci řešit. V rámci tohoto kurzu budou konkrétně probírána témata: vymezení základních pojmů; nová náboženská hnutí; trest, trest odnětí svobody, alternativní tresty; životní krize, sebevražedné jednání; bezdomovectví.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design