Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Specifika komunikace se seniory AKCE 2 + 1 ÚČASTNÍK ZDARMA
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 18010
Lektor Mgr. Vaculová Markéta
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 28. 2. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2015/0281-PC/SP/VP/PP
Cíl kurzu Kurz je zaměřen na získání základních znalostí o specifikách seniorského věku, specifikách chování a jednání seniorů a o možnostech, jak vést efektivní komunikaci se seniory a jak co nejlépe přizpůsobit komunikaci této skupině klientů. Kurz věnuje pozornost problematice naslouchání klientům a jak poznat, co má komunikující partner na mysli, jak pochopil naše sdělení, správnému vedení rozhovoru a použivání vhodných otázek, asertivní komunikaci a jejímu využití při manipulativním jednání ze strany klientů.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřad, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Stárnutí, stáří a etika v jednání se seniory - úvod do gerontologické psychologie, vysvětlení základních pojmů, změny fyziologické, psychické, kognitivní.Vysvětlení pojmů etika, etiketa, vliv psych. změn, obtíže při vyrovnávání se s projevy stáří, jak pomoci překonat strach ze stárnutí.
2. Základy sociální komunikace - základní prvky komunikačního procesu, co ovlivňuje komunikaci mezi lidmi,verbální a neverbální komunikace - cvičení, aspekty ovlivňující vzájemnou komunikaci - životní postoj, transakční analýzy, záměna věcné roviny na vztahovou, zdravotní stav klienta.
3. Vedení rozhovoru a podmínky pro úspěšné jednání se seniorem - Druhy rozhovorů, fáze, cíl a záměr rozhovoru, osobnost klienta, psychická připravenost a navázání správného kontaktu se seniorem. Význam naslouchání a dotazování, kladení otázek - řešení simulovaných situací. Umění komunikace beze slov - význam řeči těla, bazální stimulace.
4. Specifika komunikace se seniory se zdravotním postižením a seniory postižené demencí - jak komunikovat se seniory se zdravotním postižením a postiženým demencí - identita pacienta, nešvary v komunikaci, respektování práv a důstojnosti, zjišťování bariér schopností klienta.
5. Diskuse k problémovým situacím a řešení případů z praxe.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design