Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Vyhodnocování potřeb dítěte - úvod do problematiky AKCE 2 + 1 ÚČASTNÍK ZDARMA OBSAZENO
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 28018
Lektor PhDr. Honzlová Ivana
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 22. 2. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2014/0859-SP
Cíl kurzu Absolvent získá základní teoretické i praktické poznatky z oblasti vyhodnocování potřeb dítěte s důrazem na unikátnost dítěte a celostní přístup. Pochopí cíle, principy a znaky jednotlivých oblastí vyhodnocování, pochopí vazby mezi jednotlivými kroky procesu vedení případu. Naučí se používat pomocné nástroje vyhodnocování a na praktických příkladech předcházet možným rizikům spojených s procesem vyhodnocování potřeb.
Program kurzu 1. Vyhodnocování potřeb dítěte - co je vyhodnocování potřeb dítěte, ukotvení v legislativě, význam, cíle vyhodnocování, znaky kvalitního vyhodnocování, principy vyhodnocování.
2. Proces vyhodnocování - Oblasti vyhodnocování, vyhodnocovací rámec, role účastníků vyhodnocování (hodnotitel, dítě, rodiče, další osoby), zdroje informací, Význam aktivního naslouchání - cvičení.
3. Konkrétní postup vyhodnocování - Fáze - úvodní vyhodnocení, podrobné vyhodnocování potřeb dětí - zjišťování potřeb dítěte, analýza situace a potřeb dítěte, vyhodnocení rizik. Individuální plán, práce s dítětem a rodinou na realizaci plánu, přehodnocení plánu.
4. Specifika vyhodnocování potřeb - Specifické vyhodnocování potřeb dětí se zdravotním postižením či znevýhodněním, sociálně vyloučených dětí, dětí v ústavní výchově. Výměna zkušeností, diskuse.
5. Pomocné nástroje vyhodnocování - Zpráva z úvodního vyhodnocování situace dítěte, zpráva z podrobného vyhodnocení potřeb dítěte, pomocné nástroje - otázky, pozorování, genogram, časová osa, rizikové a ochranné faktory, časový harmonogram. Diskuse a odpovědi na dotazy.
6. Rizika při vyhodnocování, diskuse a odpovědi na dotazy.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design