Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících, Akce 2+1
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 124052
Lektor PhDr. Aigelová Eva Ph.D.
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 5. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV č. - A2021/1357-SP/PC
Cíl kurzu Absolvent vzdělávací programu
- získá vybrané informace z oboru adiktologie se zaměřením na závislosti digitální /nelátkové/ - hraní na počítači, hraní pc her, užívání sociálních sítí, používání telefonu.
- bude se orientovat v pojmech jako je netolismus, gaming, adiktologické služby, návykové chování, specifika závislostí, rizika a dopady nelátkových závislostí.
- pochopí specifika této problematiky a to se zaměřením na věkovou skupinu dětí a dospívajících.
- pochopí, jaké jsou možné přístupy a jakým způsobem lze navázat kontakt s klientem, jak lze pracovat s rodinou a rodinnými příslušníky.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.


1. Úvod do oboru adiktologie - vymezení pojmu adiktologie, vymezení klíčových pojmů, dělení a specifika nelátkových závislostí, dopady, prevalence.
2. Psychologické aspekty nelátkových závislostí - příčiny a vznik závislostí, neurobiologický model, psychosociální model závislostí, funkce závislostí. Druhy nelátkových závislostí.
3. Charakteristika jednotlivých digitálních závislostí - hráčská porucha - kritéria, rozdíly od závislostí na psychotropních látkách, základní psychologické charakteristiky. Hraní pc her a závislost na internetu - základní psychologické charakteristiky, kritéria, znaky on-line závislosti, závislostní chování a naše potřeby. Závislost na internetu, rozdíly v návykovosti, rizika vzniku, specifika u dětí. Závislost na online hrách. Závislost na sociálních sítích - FOMO fenomén, specifika. Závislost na mobilních telefonech. Závislost na televizi, specifika.
4. Práce se závislým, s rodinou a osobami blízkými - prevence a léčba. Možnosti léčby. Motivace a fáze kola změny. Systém péče. Mapa pomoci.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design