Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 124045
Lektor Mgr. Mašek Roman
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 14. 6. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV č. - A2023/1297-SP
Cíl kurzu Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout a prohloubit základní poznatky z oblasti legislativního vymezení činnosti sociálního pracovníka směrem k osobám ohroženým sociálním vyloučením, poskytnout základní informace potřebné k přímé práce s klientem, který je ohrožen sociálním vyloučením, a to především se zaměřením na oblast vedení spisové dokumentace, osvojení základních informací o nepojistném dávkovém systému dávek pomoci v hmotné nouzi a specifikovat možnosti v oblasti koordinační činnosti a spolupráce s dalšími subjekty.
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.


1. Legislativní vymezení činnosti sociálního pracovníka v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v zákoně č. 111/2006/Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve vyhlášce č. 389/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve vyhlášce č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením - specifikace jednotlivých skupin osob, nepříznivé sociální situace, sociální začleňování a sociální vyloučení. Diskuse.
3. Přímá práce s klientem a spisová dokumentace - Kontinuální sociální práce. Odborné poradenství. Depistáž v přirozeném prostředí klientů. Výkon koordinační činnosti. Spisové desky, spisová košilka, spisové listy, evidence spisových dokladů, souhlasné vyjádření klienta s poskytnutím informací, ochrana osobních údajů. Diskuse a odpovědi na dotazy.
4. Dávky pomoci v hmotné nouzi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Pojmy hmotná nouze a živobytí, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Specifika řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi. Program individuálního motivačního postupu a příklady dobré praxe.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design