Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky) AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 123046
Lektor Bc. Košťáková Alena
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 15. 9. 2023 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2020/0003-SP/PC/PP
Cíl kurzu Účastníci kurzu budou seznámeni s druhy poruch autistického spektra, příčinami vzniku poruch, diagnostikou, problémovými oblastmi u osob s autismem, výchovně vzdělávacím procesem u osob s PAS. Účastníci budou seznámeni podrobněji s jednotlivými poruchami autistického spektra (Aspergerův Syndrom, Rettův syndrom, desintegrační porucha). Účastníkům budou předány informace o organizacích, které se zabývají pomocí osobám s poruchou autistického spektra.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb a všem dalším zájemcům, kteří se při své práci setkávají s osobami s poruchou autistického spektra.
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je organizace Dítě, rodič, prarodič, z.s.

1. Úvod do problematiky.
2. Poruchy autistického spektra (PAS).
3. Diagnostika, problémové oblasti, výchovně vzdělávací proces.
4. Aspergerův syndrom.
5. Rettův syndrom, desintegrační porucha.
6. Organizace pomáhající lidem s PAS, diskuze, příklady z praxe.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.


Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design