Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících NOVINKA
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 222058
Lektor PhDr. Aigelová Eva Ph.D.
Pobočka Praha
Místo konání Regionální kancelář Praha, Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín (1. patro)
Datum konání 23. 6. 2022 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 2100,- Kč
Akreditace MPSV č. - A2021/1357-SP/PC
Cíl kurzu Absolvent vzdělávací programu
- získá vybrané informace z oboru adiktologie se zaměřením na závislosti digitální /nelátkové/ - hraní na počítači, hraní pc her, užívání sociálních sítí, používání telefonu.
- bude se orientovat v pojmech jako je netolismus, gaming, adiktologické služby, návykové chování, specifika závislostí, rizika a dopady nelátkových závislostí.
- pochopí specifika této problematiky a to se zaměřením na věkovou skupinu dětí a dospívajících.
- pochopí, jaké jsou možné přístupy a jakým způsobem lze navázat kontakt s klientem, jak lze pracovat s rodinou a rodinnými příslušníky.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Úvod do oboru adiktologie - vymezení pojmu adiktologie, vymezení klíčových pojmů, dělení a specifika nelátkových závislostí, dopady, prevalence.
2. Psychologické aspekty nelátkových závislostí - příčiny a vznik závislostí, neurobiologický model, psychosociální model závislostí, funkce závislostí. Druhy nelátkových závislostí.
3. Charakteristika jednotlivých digitálních závislostí - hráčská porucha - kritéria, rozdíly od závislostí na psychotropních látkách, základní psychologické charakteristiky. Hraní pc her a závislost na internetu - základní psychologické charakteristiky, kritéria, znaky on-line závislosti, závislostní chování a naše potřeby. Závislost na internetu, rozdíly v návykovosti, rizika vzniku, specifika u dětí. Závislost na online hrách. Závislost na sociálních sítích - FOMO fenomén, specifika. Závislost na mobilních telefonech. Závislost na televizi, specifika.
4. Práce se závislým, s rodinou a osobami blízkými - prevence a léčba. Možnosti léčby. Motivace a fáze kola změny. Systém péče. Mapa pomoci.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design