Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Uplatnění asertivity v komunikaci AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 221024
Lektor Mgr. Mucalová Lucie
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 22. 4. 2021 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí o možnostech asertivního způsobu komunikace při zdravém sebeprosazování a bez porušování práv druhého. Cílem programu je naučit, jak vyjadřovat své pocity v přímé komunikaci, především v situacích, kdy je s námi manipulováno.Vzdělávací program umožňuje osvojit si jednotlivé asertivní práva a techniky, osvojit si způsoby řešení konfliktů důstojným způsobem, zvládat své emoce a snažit se pochopit toho druhého. Účastníci pochopí, v čem spočívá obtížnost asertivní komunikace a interaktivní formou si vyzkouší řešení simulovaných situací, naučí se aplikovat asertivní způsob chování v rámci své komunikace.
Cílová skupina Kurz je určen především pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytující sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU.
Nejpozději den před konáním školení obdržíte na váš e-mail pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

1. Úvod do asertivity a způsobů chování lidí - obecné vymezení pojmu asertivity, základní typy chování lidí, charakteristika, typ chování a životní postoj, co ovlivňuje lidské chování a jednání, projevy manipulativního chování.
2. Zákonitosti úspěšné komunikace - základní prvky komunikačního procesu, životní postoj jedince, převaha stylu chování dítě, rodič, dospělý, záměna věcné a vztahové roviny, řeč těla, umění aktivního naslouchání. Postup a vyvarování se chyb, asertivita při řešení náročných situací. Příklady z praxe.
3. Základní asertivní práva a techniky.
Agresivní a pasivní mluva. Asertivní práva a pověry, asertivní povinnosti, charakteristika jednotlivých technik, ukázka, příklady z praxe.
4. Asertivita v praxi - asertivní řešení konfliktů, využití asertivity při vyjádření kritiky, při přijímání kritiky, osvojování si asertivních technik, řešení simulovaných situací.
5. Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design