Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Obrana proti manipulaci OBSAZENO
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 221022
Lektor Mgr. Mucalová Lucie
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 29. 4. 2021 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti komunikace s osobami s manipulativním chováním, na získání znalostí a schopnosti rozpoznat co je a co není manipulace, získání přehledu o typech manipulátorů, možných manipulativních taktikách a strategiích ze strany klienta, na specifikaci a poznání požadavků na efektivní komunikaci a seznámení s možnými způsoby obrany proti manipulaci. Současně také vzdělávací program umožní pochopit a osvojit si, jak je možné tyto poznatky aplikovat v rámci komunikace a sociální práce s klienty.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, pracovníkům úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí.
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU.
Nejpozději den před konáním školení obdržíte na váš e-mail pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

Absolvent získá základní znalosti z oblasti komunikace s osobami s manipulativním chováním, získá znalosti a dovednosti rozpoznat co je a co není manipulace, získá přehled o typech manipulátorů, o možných manipulativních taktikách a strategiích ze strany klienta, pochopí specifikaci a požadavky na efektivní komunikaci s manipulativními typy klientů, seznámí se ze způsoby obrany proti manipulaci a získané poznatky bude schopen aplikovat v rámci komunikace a sociální práce s klienty.

1. Manipulace, manipulativní strategie a taktiky - základní pojmy, reakce na manipulaci, základní pravidla, typy manipulátorů. Projevy manipulace a typické strategie manipulátorů.
2. Zákonitosti komunikace - komunikační proces, základní prvky a principy komunikačního procesu, komunikační vazby z hlediska transakční analýzy, význam signálů řeči těla a reakce na ně, základní principy efektivní komunikace.
3. Způsoby obrany proti manipulaci - základní zásady komunikační strategie při jednání s manipulátorem, možné způsoby obrany, argumentační taktiky manipulátora a triky v argumentaci. Jak reagovat na manipulační taktiky.
4. Řešení simulovaných situací a příkladů, diskuse.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design